Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)

rýchlostná cesta na Slovensku

Rýchlostná cesta R3 (R3) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorej trasa je projektovaná v troch častiach, na severe od Trstenej po križovatku s diaľnicou D1 v Likavke resp. v Hubovej, v strednej časti od križovatky s diaľnicou D1 v Martine po križovatku s rýchlostnou cestou R2 v Ráztočne a v južnej časti od križovatky s rýchlostnou cestou R1 v Budči po štátne hranice Slovenska s Maďarskom neďaleko Šiah, kde sa bude R3 napájať na maďarskú diaľnicu M2. I keď sa na severe momentálne s napojením cesty R3 na poľskú diaľničnú sieť nepočíta, pre nateraz chýbajúcí projekt výstavby diaľnice na poľskej strane, v budúcnosti sa tento postoj pravdepodobne zmení. V roku 2019 bola v Poľsku spustená príprava technickej štúdie pre pokračovanie poľskej rýchlostnej cesty S7, zo súčasného ukončenia v Rabke-Zdrój až po štátne hranice s výhľadovým napojením na cestu R3. Technická štúdia tejto cesty bola dokončená koncom roku 2020, Poľsko predpokladá stavbu vysokokapacitnej štvorprúdovej komunikácie. Medzi Šahami a Dudincami sa bude cesta R3 križovať s cestou R7.[1][2]

Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R3 (Slovensko)

Rýchlostná cesta R3
R 3
R 3
  v prevádzke    vo výstavbe    v pláne 
Základné údaje
Správca Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka bez peáží 177,0 km 
v prevádzke bez peáží 19,8 km 
vo výstavbe 4,4 km 
v pláne bez peáží 152,8 km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Žilinský kraj, Banskobystrický kraj
Trenčiansky kraj 
Výjazdy 9 (v prevádzke) 
Tunely 0 (v prevádzke) 2 (v pláne) 
Objekty na trase

Celková dĺžka R3 s výnimkou peáží, teda úsekov ktoré trasa R3 zdieľa s inými diaľnicami a rýchlostnými cestami, je zhruba 200 km. V prípade trasy južnej časti tejto cesty, v úseku zhruba medzi Zvolenom a štátnou hranicou s Maďarskom, technická štúdia pripúšťa aj možnosť ukončenia cesty R3 v Štúrove namiesto Šiah a súčasne technická štúdia pripúšťa aj možnosť trasy cesty R3 cez Hronský Beňadik namiesto Budče. Konkrétna trasa cesty R3 v južnom úseku zatiaľ nie je stanovená. Južný úsek rýchlostnej cesty R3 je súčasne najstarší z hľadiska plánov, keďže o diaľnici v tomto koridore sa zmieňuje už uznesenie vlády ČSSR č. 286/1963 z roku 1963. Toto uznesienie predpokladalo výstavbu diaľnice č.66 v úseku od Zvolena priamo na juh do Šiah.

Nižšie uvádzané dĺžky a trasy jednotlivých úsekov vychádzajú z prebežných plánov výstavby v roku 2020 avšak s ohľadom na skutočnosť, že mnoho úsekov cesty R3 je projekčne iba na začiatku, je takmer isté že sa dĺžky a trasy nepostavených úsekov ešte zmenia. V roku 2020 došlo k celkovej zmene trasovania v oblasti Dolného Kubína a v úseku od diaľnice D1 po Dolný Kubín. Cesta R3 má byť v značnom rozsahu realizovaná ako rekonštrukcia resp. doplnenie stávajúcej cesty I/59. Cez mesto Dolný Kubín je cesta R3 novo riešená prieťahom. Plánovaná križovatka cesty R3 s diaľnicou D1 bola presunutá z lokality Hubová, do lokality Likavka.

Po trase cesty R3 prechádza medzinárodná trasa E77. R3 odľahčí dopravu na horskom priechode Kremnické Bane, ktorý sa nachádza na I/65. Výstavba si na takmer celej dĺžke R3 vyžiada presun ciest, korýt vodných tokov a inžinierskych sietí, v rámci ochrany životného prostredia bude vybudovaná kanalizácia s odlučovaním ropných látok a protihlukové bariéry. Na trase R3 sa predbežne počíta s výstavbou dvoch tunelov; Biela Skala (630m) a Sklené (3450m). Oba tunely sa nachádzajú na plánovanom úseku Horná Štubňa - Ráztočno. V zmysle aktuálnych plánov ministerstva dopravy, s výnimkou úseku pri Tvrdošíne, nebudú do roku 2028 rozostavané ani sprejazdnené žiadne úseky cesty R3. Do plánov neboli zaradené ani úseky vo vysokom stupni prípravy. Sprevádzkovanie rýchlostnej cesty v celej dĺžke trasy nemožno s ohľadom na aktuálne zámery ministerstva dopravy očakávať pred rokom 2050.[3][4][5]

Prehľad úsekov rýchlostnej cesty R3

upraviť
Poradie úseku Označenie úseku Dĺžka úseku v km Zahájenie výstavby

úseku

Uvedenie úseku do

prevádzky

Výjazdy a križovatky
1.? Štátna hranica SK/PL - Trstená cca. 3,5 Záleží na dohode SR a PR Záleží na dohode SR a PR Úsek bez výjazdov
1. Trstená obchvat, ľavá polovica 7,2 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 901. Napojenie na cestu I/59

1. Trstená, dostavba

2. Tvrdošín, dostavba

1. Trstená obchvat, pravá polovica 7,2 2008 2010 901. Dočasné napojenie na cestu I/59

1. Trstená

2. Tvrdošín

2. Tvrdošín - Nižná nad Oravou, ľavá polovica 4,4 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 3. Nižná, dostavba
2. Tvrdošín - Nižná nad Oravou, pravá polovica 4,4 2021 2024 3. Nižná
3. Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou, ľavá polovica 8,3 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 4. Podbiel, dostavba
3. Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou, pravá polovica 8,3 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 4. Podbiel
4. Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, ľavá polovica 4,9 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 5. Dlhá nad Oravou, dostavba
4. Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, pravá polovica 4,9 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 5. Dlhá nad Oravou
5. Oravský Podzámok-Horná Lehota,ľavá polovica 6,4 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? Úsek bez výjazdov
5. Oravský Podzámok-Horná Lehota,pravá polovica 6,4 2004 2007 902.dočasné napojenie na cestu I/59 - východ

903.dočasné napojenie na cestu I/59 - západ

6. Oravský Podzámok - Dolný Kubín, juh 10,9 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 6. Široká

7. Kocmáľ

8. Dolný Kubín - stred

9. Jasenová

7. Dolný Kubín, juh - Likavka, križovatka 8,7 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 10. Valaská Dubová

11. Likavka, križovatka R3xD1

8. Martin - Sever, križovatka R3xD1) - Martin 1,5 2011 2015 12. Martin - Sever, križovatka R3xD1

13. Martin

9. Martin - Rakovo 14 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 13. Martin - dostavba

14. Rakovo

10. Rakovo - Mošovce 10,3 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? Úsek bez výjazdov
11. Mošovce - Horná Štubňa 7,9 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 15. Mošovce

16. Horná Štubňa

12. Horná Štubňa obchvat, pravá polovica 4,7 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? Úsek bez výjazdov
12. Horná Štubňa obchvat, ľavá polovica 4,7 2008 2010 904. dočasné napojenie na cestu I/65 - sever

905. dočasné napojenie na cestu I/65 - juh

13. Horná Štubňa - Ráztočno, križovatka R3xR2 14 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 17. Sklené

18. Ráztočno - križovatka R3xR2

14. Budča - Krupina 27 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 19. Zvolen - západ

20. Dobrá Niva

21. Babiná

15. Krupina, obchvat 6,5 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 22. Krupina - sever

23. Krupina - juh

16. Krupina - Šahy 35,5 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 24. Hontianske Nemce

25. Dudince

26. Semerovce

17. Šahy - štátna hranica SK/HU 4,8 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 27. Šahy - sever

906. dočasné napojenie na cestu I/66 resp. trvalé na maďarskú diaľnicu M2

Budúcnosť výstavby

upraviť

Úsek Tvrdošín - Nižná nad Oravou, pravá polovica, vo výstavbe

upraviť
Prehľad úseku vo výstavbe
Dĺžka úseku 4,4 km Zmluvný začiatok výstavby Marec 2021 Stavebné náklady spolu bez DPH

(Odhad NDS a.s. pred uzatvorením zmluvy)

202 miliónov EUR
Zhotoviteľ Hochtief SK s.r.o., PORR s.r.o., Hydroekol Dolný Kubín, spol. s.r.o. Zmluvný koniec výstavby Jún 2023 Stavebné náklady spolu bez DPH

(Čiastka v zmysle zmluvy )

132,6 milióna EUR
Stavebný dozor NDS a.s. Predpoklad sprejazdnenia úseku Marec 2024 Poradie víťaznej cenovej ponuky vo

verejnom obstarávania

Druhá najlacnejšia
Najlacnejšia ponuka vo verejnom obstarávaní bez DPH 123,6 milióna EUR
Komentár:

Dĺžka tohto úseku R3 je 4,4 km, napriek tomu že NDS a.s. jeho dĺžku deklaruje ako 5,5 km. Príčinou je, že úsek bol skrátený pretože koniec úseku bol projektovaný až za výjazdom Nižná. Časť úseku od výjazdu Nižná by tak nebolo možné sprejazdniť až do sprejazdnenia nasledujúceho južného úseku, ktorý však do plánu výstavby do roku 2028 nebol zaradený. Zo severnej strany tento úsek nadväzuje na už sprejazdnený úsek R3 Trstená obchvat, dlhý 7,2 km. Úsek sa, podobne ako všetky stávajúce úseky R3, nateraz realizuje iba v polovičnom profile z kategórie R24,5/100. Časť úseku v dĺžke 260 m od km 3,900 po km 4,160 (po most 206) bude postavená v plnom profile z dôvodu jednoduchšieho napojenia na výjazd Nižná. Za mostom 206 až po koniec úseku bude vybudovaný len pravý (západný) polprofil rýchlostnej cesty, ktorý sa napojí vetvou výjazdu Nižná na privádzač Nižná. Po sprejazdnení nahradí tento 4,4 km dlhý úsek 4,7 km cesty I/59. Úsek začína severne od obce Nižná. Odtiaľ privádzač Nižná odvedie dopravu k samotnej ceste R3, ktorá bude vedená popri východnom brehu rieky Orava až po napojenie na predchádzajúci, už sprejazdnený úsek Trstená obchvat. Tento úsek R3 tak efektívne vytvorí úplný obchvat Tvrdošína.

Súčasťou stavby je aj privádzač Nižná, ktorý sa napojí na cestu I/59 cez okružnú križovatku Nižná - sever. Súčasťou stavby bude 6 mostov z toho jeden most na vetve výjazdu Nižná, dva mosty na privádzači Nižná, jeden most na vetve výjazdu Tvrdošín, jeden most ponad R3, odpočívadlo Tvrdošín, protihlukové steny a zárubné múry. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia jedného mosta, úprava jedného provizórneho mosta cez rieku Oravica pri výjazde Tvrdošín a výstavba jedného provizórneho mosta cez rieku Orava pri privádzači Nižná. Súťaž na výstavbu tohto úseku bola zahájená v lete 2017 a trvala takmer štyri roky, počas ktorých sa vystriedali tri vlády. Príčinou takto veľkých prieťahov boli nekvalitne pripravené súťažné podklady a neúmerné dlhé rozhodovacie procesy v NDS a.s. ako aj Úradu pre verejné obstarávanie. Výstavba začala v marci 2021, zmluvný predpoklad sprejazdnenia stavby je jún 2023. Zmluvný termín však nebude dodržaný, keďže zhotoviteľ celkom zjavne nedodržuje harmonogram prác. Napríklad v novembri 2022 bol most ponad rieku Orava na privádzači hotový asi na 40%, pritom ale podľa platného harmonogramu malo v tomto mesiaci vrcholiť jeho dokončenie. Splnenie tohto míľniku je úplne nemožné. Obecne možno konštatovať, že problémové sú všetky mostné objekty na trase. Predpoklad sprejazdnenia sa tak odsúva až na prvý polrok roku 2024.[6][7][8][9][10]

  Výstavba tohto úseku diaľnice je financovaná z rozpočtu Európskej Únie. Výstavbu diaľnice projektuje, objednáva a koordinuje NDS a.s. v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Obchvat Trstenej

upraviť

Obchvat Trstenej na R3 bol vo výstavbe od apríla 2008 a po 30 mesiacoch bol dňa 29. októbra 2010 úsek kompletne spojazdnený a odovzdaný v polovičnom profile.[11] Výstavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a realizovali ju firmy VÁHOSTAV – SK, a. s. a Inžinierske stavby, a. s. [12]. Dĺžka úseku je 7,2 km. Na úseku sa nachádza 14 mostov a 3 križovatky, z toho dve úrovňové na oboch koncoch ako dočasné napojenie na cestu I/59.

Tvrdošín – Nižná

upraviť

TvrdošínNižná je úsek R3 vo výstavbe. Vzhľadom na nezabezpečenie finančných prostriedkov pre výstavbu tohto úseku v roku 2018 odštartovala jeho výstavba až o 3 roky neskôr. Jeho dĺžka je 4,4 km. Buduje sa za 62 miliónov €. Trasa vedie na ľavom brehu Oravy. Nachádzať sa tu bude 14 mostných objektov, 2 mimoúrovňové križovatky a veľké ľavostranné odpočívadlo Tvrdošín. Zmluva na výstavbu v polovičnom profile bola podpísaná 25. februára 2021 s termínom dokončenia v roku 2023.

Nižná – Dlhá nad Oravou

upraviť

Plánovaný úsek rozšíri R3 po obec Dlhá nad Oravou o dĺžku 8,6 km. S výstavbou sa malo začať v roku 2019 a ukončenie bolo plánované na rok 2022. Štát bude financovať úsek rozpočtom 94.602.668,80 € (2.850.000.000 Sk) podľa plánov z roku 2006.[13] Trasa vedie súbežne s II/584. Plánovaný tu je tunel Podbiel dlhý 515 metrov, 19 mostov, mimoúrovňová križovatka.

Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová

upraviť

Úsek Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová predĺži R3 o 4,2 km. Výstavba bola plánovaná na roky 20152017, pričom výstavba by mala podľa plánov z roku 2006 stáť 48.131.182,37 € (1.450.000.000 Sk)[14]. Na úseku sa nachádzajú obchvaty Dlhej nad Oravou a Sedliackej Dubovej, 11 mostov, mimoúrovňová križovatka. Trasa bude budovaná na pestrom geologickom podloží.

Oravský Podzámok – Horná Lehota

upraviť

Úsek R3 medzi Hornou Lehotou a Oravským Podzámkom je úsek R3 v používaní od roku 2007, aj keď iba v polovičnom profile. Dĺžka úseku je 6,442 km, jeho výstavba prebehla v rokoch 20042007 firmami Váhostav – SK, a.s., Max Bogl a Skanska, a.s., výstavba bola financovaná štátnym rozpočtom[15]. Úsek nahradil I/59, čím sa zvýšila plynulosť a bezpečnosť premávky. Na úsek bola podľa STN 736100 použitá kategória R11,5/100, v dôsledku ktorej je maximálna povolená rýchlosť limitovaná na 100 km/h. Na trase sa nachádza 9 mostov, z toho jeden dominantný nad riekou Orava a železnicou dlhý 750 metrov, 2 križovatky (na začiatku a na konci). Úsek je momentálne označený ako Cesta I. triedy 59A, v budúcnosti sa stane súčasťou R3.

Oravský Podzámok – Dolný Kubín-sever

upraviť

Úsek R3, ktorý napojí na Dolný Kubín do siete rýchlostných ciest mal byť budovaný v rokoch 20162018, predčasné užívanie sa plánovalo na rok 2017. Jeho celková dĺžka je 3,226 km. Podľa plánov z roku 2007 by výstavba mala stáť štátny rozpočet 27.822.644,9 € (838.185.000 Sk)[16]. Súčasťou úseku budú 3 mosty, mimoúrovňová križovatka Dolný Kubín-sever.

Dolný Kubín-sever – križovatka D1

upraviť

Úsek Dolný Kubín – križovatka D1 je úsek spájajúci mesto Dolný Kubín s diaľnicou D1. Momentálne je v posudzovaní alternatív napojenia na diaľnicu s napojením na MÚK Hubová a MÚK Likavka. Pôvodný variant na Kraľovany bol zamietnutý z environmentálneho hľadiska. Jeho dĺžka bude 17,8 km. Úsek je situovaný na rozhraní Oravy a Liptova. Na úseku sa budú nachádzať 3 mimoúrovňové križovatky a 2 tunely pri Dolnom Kubíne o dĺžke 1569 m a 3004 m.

Obchvat Hornej Štubne

upraviť

Výstavba ochvatu Hornej Štubne dlhého 4,321 km sa začala v decembri 2008. Stavba bola financovaná zo štátneho rozpočtu a vyhotovili ju firmy Strabag, a.s. a Skanska, a.s. Ochvat sa nachádza v blízkosti spojenia horských priechodov Kremnické Bane a Šturec. Trasa sa nachádza v koridore železničnej trate Zvolen – Diviaky. Nachádza sa tu 6 mostov a dve úrovňové križovatky na konci a začiatku trasy. Stavbu slávnostne odovzdali do užívania dňa 23. novembra 2010 [17].

Zvolen - Šahy

upraviť

Proces posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R3 Zvolen – Šahy" na životné prostredie bol zastavený. Podľa vyjadrenia NDS bude pokračovať príprava obchvatu Krupiny v dĺžke 6,5 km a obchvatu Šiah v dĺžke 4,8 km na ktoré bude mať NDS finančné krytie.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. Nowa droga z Rabki na Chyżne [online]. www.gorce24.pl, [cit. 2020-08-27]. Dostupné online.
 2. AKTUALITY.SK. Kým na Orave meškáme s rýchlostnou cestou R3, Poliaci stavajú za hranicou štvorprúdovky [online]. Aktuality.sk, [cit. 2021-02-26]. Dostupné online.
 3. Detail materiálu | Portal OV [online]. rokovania.gov.sk, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 4. KOVÁČ, Ján. Prelomový plán výstavby ciest je vonku. Pozrite sa, kedy prídu na rad tie vaše [online]. Denník E, 2021-05-12, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 5. Portál o diaľniciach, rýchlostných cestách a železniciach [online]. doprava.ineko.sk, [cit. 2020-08-27]. Dostupné online.
 6. R3 Tvrdošín - Nižná [online]. dialnice.szm.com, [cit. 2022-04-26]. Dostupné online.
 7. TLAČOVÉ SPRÁVY [online]. www.mindop.sk, [cit. 2022-04-26]. Dostupné online.
 8. HTTP://BEDIGITAL.SK, BE DIGITAL s r o. Úsek R3 Tvrdošín - Nižná: súťaž naťahujú opätovné námietky [online]. ABC-Byvanie.sk, [cit. 2022-04-26]. Dostupné online.
 9. KRAJANOVÁ, Daniela. Historická udalosť na Orave: po 3,5-ročnej súťaži začnú stavať 4-kilometrovú autostrádu [online]. Denník E, 2021-02-25, [cit. 2022-04-26]. Dostupné online.
 10. Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest [online]. ndsas.sk, [cit. 2022-04-26]. Dostupné online.
 11. Obchvat Trstenej je prejazdný [online]. . Dostupné online.
 12. Trstená – obchvat [online]. [Cit. 2009-01-10]. Dostupné online. Archivované 2011-10-13 z originálu.
 13. Nižná – Dlhá nad Oravou [online]. [Cit. 2009-01-10]. Dostupné online. Archivované 2011-10-13 z originálu.
 14. Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová [online]. [Cit. 2009-01-10]. Dostupné online. Archivované 2011-10-13 z originálu.
 15. Horná Lehota – Oravský Podzámok [online]. [Cit. 2009-01-10]. Dostupné online. Archivované 2011-10-13 z originálu.
 16. Oravský Podzámok – Dolný Kubín [online]. [Cit. 2009-01-10]. Dostupné online. Archivované 2011-10-13 z originálu.
 17. Obchvat Hornej Štubne na R3 otvorili v polovičnom profile [online]. . Dostupné online.