Cesta I. triedy 9 (Slovensko)

cesta I. triedy na Slovensku

Cesta I. triedy 9 (I/9) je cesta I. triedy vedúca v trase (Brno-) Drietoma, št. hr. - Trenčín - Prievidza - Žiar nad Hronom. Cesta vznikla rozdelením (dnes už zaniknutej) cesty I/50 na tri samostatné cesty.


Cesta I. triedy 9
  v prevádzke 
Základné údaje
Správca Slovenská správa ciest (štát) 
Celková dĺžka 113,775 km 
v prevádzke 113,775 km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Trenčiansky kraj
Banskobystrický kraj 
Cesta I/9 v Prievidzi
Cesta I/9 v Prievidzi
Cesta I/9 v Prievidzi 
Objekty na trase

Priebeh upraviť

Trenčiansky kraj upraviť

Okres Trenčín upraviť

Cestná komunikácia sa začína v trenčianskom okrese na hraničnom priechode Drietoma, odkiaľ postupne pokračuje križovatkami s cestami III/1867, III/1865, III/1866, III/1864, I/61, na križovatke Chocholná sa križuje s D1, ďalej pokračuje križovatkami s III/1868, III/1878, neskôr sa križuje s II/507, pokračuje križovaniami mimo obcí s III/1885. V obci Trenčianske Mitice sa križuje s III/1860 a III/1862, v obci Svinná sa križuje s III/1821 a III/1863 a prechádza do okresu Bánovce nad Bebravou.

Okres Bánovce nad Bebravou upraviť

V tomto okrese sa najskôr nachádza križovatka s rýchlostnou cestou R2. Cesta sa potom križuje s III/1861 a II/516 a I/9 vchádza do Bánoviec nad Bebravou. Tu sa križuje s III/1823, III/1826, III/1828, III/1827, II/592 a III/1770. Za mestom sa cesta opäť križuje s rýchlostnou cestou R2. Ďalej sa na trase nachádzajú križovatky s cestami III/1829 a III/1830.

Okresy Partizánske a Prievidza upraviť

V nasledujúcom okrese Partizánske sa križuje iba v Hradišti s II/579 a prechádza do okresu Prievidza, kde sa križuje III/1770, III/1771, III/1772, II/574, v Novákoch s I/64, ďalej sa mimo obcí križuje s III/1791 a III/1773, v Prievidzi s I/64, mimo obcí s III/1779, III/1781, III/1782, v Ráztočne s III/1783 a cez Handlovú prechádza do banskobystrického kraja.

Banskobystrický kraj upraviť

Okres Žiar nad Hronom upraviť

V banskobystrickom kraji sa I/9 dostáva do okresu Žiar nad Hronom. Tu sa križuje pred vstupom do Žiaru nad Hronom s III/2482, III/2480. Neďaleko obce Lovčica-Trubín sa cesta križuje aj s rýchlostnou cestou R2.Neskôr sa cesta opäť križuje s III/2482, ďalej cesta vchádza do Žiaru nad Hronom a križuje sa s III/2483 a III/2484. V ďalšej obci, Ladomerskej Vieske, sa I/9 križuje s III/2485 a I/65, kde končí.

Zdroj upraviť