Cesta I. triedy 61 (Slovensko)

cesta I. triedy na Slovensku

Cesta I. triedy 61 (I/61) je cesta I. triedy v trase (Hainburg -) Bratislava - Trnava - Piešťany - Trenčín - Považská Bystrica - Žilina.
Jej celková dĺžka je 191 km a pred vybudovaním diaľnice D1 bola hlavným ťahom. V úseku od križovatky s D3 Žilina-západ po križovatku s I/60 ňou prechádzajú európske cesty E50 a E442, v minulosti po jej trase prechádzali aj E58 a E75.


Cesta I. triedy 61
  v prevádzke 
Základné údaje
Správca Slovenská správa ciest (štát) 
Celková dĺžka 190,782 km 
v prevádzke 190,782 km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Bratislavský kraj, Trnavský kraj
Trenčiansky kraj, Žilinský kraj 
Objekty na trase

História

upraviť

Za medzivojnovej Česko-Slovenskej republiky sa prerábal povrch tejto cesty z prašného na bezprašný, a to väčšinou budovaním betónovej vozovky. V roku 1939 sa ukončovali posledné úseky cesty v okolí obce Ladce. V Bratislave v tom čase cesta viedla centrom mesta. Na Starom moste bol v tom čase hraničný priechod do Nemeckej ríše, keďže v roku 1938 Petržalka pripadla práve Nemecku. Na opačnej strane Dunaja bola dnešná I/61 súčasťou ríšskej cesty 8. V roku 1943 bola vybudovaná preložka cesty mimo centra Nového Mesta nad Váhom.

Cesta I/61 bola zriadená v roku 1946 a pôvodne končila pri Bytči križovatkou s cestou I/18. V priebehu rokov bolo na ceste vybudovaných viacero obchvatov a preložiek a došlo k viacerým zmenám jej vedenia cez mestá, najmä cez Bratislavu a Trnavu, trasa cesty sa však až do roku 2015 podstatnejšie nezmenila.

Ku dňu 1. augustu 2015 bola cesta predĺžená do Žiliny, začlenením úseku cesty I/18 Bytča - Žilina-Estakáda.

Priebeh

upraviť

Bratislavský kraj

upraviť

I/61 sa začína na hraničnom priechode Petržalka-Berg s Rakúskom. Pred vybudovaním nového priechodu v Jarovciach na diaľnici D4 to bol jediný veľkokapacitný hraničný priechod smerom do Rakúska. Jeho súčasťou je i veľký počet parkovacích miest pre osobné i nákladné automobily. Cesta opúšťa hraničný priestor a pokračuje na východ a mostom prekonáva teleso diaľnice D2 a pokračuje popri Pečnianskom lese až ku Inchebe, kde sa napája na diaľnicu D1. Na petržalskej strane Dunaja cesta I/61 kopíruje trasu D1 (a čiastočne aj I/2), ktorej teleso je uložené "uprostred" bývalého stredového pásu I/61. Cesty spolu prechádzajú spolu cez Prístavný most a na ľavom brehu Dunaja sa I/61 odpája od D1 a na križovatke Prievozská-Bajkalská sa od nej odpája i I/63. Ďalej sa I/61 križuje s II/572, opäť sa križuje s D1 a diaľničným privádzačom PD 3. I/61 následne opúšťa Bratislavu.

Cesta I/61 pokračuje východným až severovýchodným smerom a obchádza obce Ivanka pri Dunaji a Bernolákovo. Medzitým sa križuje s viacerými cestami tretej triedy - III/1041, III/1083, III/1048. Vo Veľkom Bieli sa križuje s III/1062 a následne vchádza do Senca, kde sa mimoúrovňovo križuje s cestami I/62 a II/503. Ďalej nasledujú križovatky s III/1062, III/1043, III/1040 a III/1049. Za Sencom sa križuje s D1, kde je vybudovaná plná mimoúrovňová križovatka (MÚK). I/61 ďalej prechádza do Blatného, kde sa križuje s III/1046 a III/1047 a v Kaplne s cestami III/1334 a III/1095. Nasleduje križovatka s III/1281 a I/61 prechádza do Trnavského kraja.

Trnavský kraj

upraviť

V Trnavskom kraji sa najprv I/61 nachádza v okrese Trnava, kde sa postupne križuje s cestami tretej triedy - III/1282, III/1285, III/1289 a III/1286. Potom vchádza do Trnavy, kde sa križuje s I/51 ktorá pokračuje k rýchlostnej ceste R1. Po prechode centrom mesta sa opätovne kríži s I/51 a ďalej s I/504 a III/1288. Za Trnavou sa križuje s III/1337 a prechádza do okresu Hlohovec.

V okrese Hlohovec sa najskôr križuje s II/513 a III/1310, mimoúrovňovo s D1 na výjazde Červeník, kde sú k dispozícii len výjazdy z D1 a nájazd na ňu odtiaľ nie je možný. Potom sa cesta I/61 križuje s III/1319 a III/1267 a následne opúšťa okres Hlohovec.

V nasledujúcom piešťanskom okrese sa križuje s III/1260 a v Piešťanoch s II/499 a III/1257. Za mestom opúšťa tento okres i kraj.

Trenčiansky kraj

upraviť

V Trenčianskom kraji sa I/61 najskôr križuje s D1 na výjazde Horná Streda v okrese Nové Mesto nad Váhom. Ďalej nasleduje križovatka s I/54 a II/515 v Novom Meste nad Váhom, s III/1223 a III/1225. Následne cesta prechádza do trenčianskeho okresu.

V okrese Trenčín je najskôr I/61 neustále kopírujúc tok Váhu proti smeru jeho prúdu križovaná cestou I/9, neskôr aj III/1225. Cesta vstupuje do Trenčína, kde sa postupne križuje s III/1870, diaľničným privádzačom PD 5, III/1871, II/507 a III/1872. V Trenčianskej Teplej sa križuje s II/516 a prechádza do ilavského okresu.

V ilavskom okrese cesta pokračuje severovýchodným smerom a postupne sa v Dubnici nad Váhom križuje s cestami III/1915, III/1910 I/57 a III/1911. Ďalej nasledujú križovatky s II/574A, s II/574 v Ilave, s III/1912 v Košeci, s III/1944 v obci Ladce a mimoúrovňovo s D1 na výjazde Ladce.

V okrese Púchov sa križuje s I/49 a I/49A v Púchove a s III/1947, III/1948.

Po vstupe do okresu Považská Bystrica sa I/61 križuje s D1 v mieste MÚK Považská Bystrica-juh. Ďalej sa križuje s III/1965, s II/517 v Považskej Bystrici. Na jej severnom konci sa nachádza MÚK Považská Bystrica-sever, kde sa I/61 napája na D1. Za mestom nasledujú ďalšie križovatky s cestami III. triedy, menovite s III/1967, III/1969 a III/1972.

Žilinský kraj

upraviť

I/61 prechádza cez okres Bytča križovatkami s III/2004, III/2003 a pri Bytči sa križuje s I/10 a pokračuje smerom na Hričovské Podhradie. I/61 potom vchádza do žilinského okresu. Pred vstupom do mesta Žilina sa križuje s cestami tretej triedy III/2082, III/2090, III/2099, III/2090 a III/2017. Napokon cesta vchádza do Žiliny, kde končí križovatkou s cestou I/60 (žilinský mestský okruh).

Spoplatnenie

upraviť

Cesta I/61 je v rámci mýtneho systému spoplatnená pre nákladnú dopravu. Výnimku tvoria presuny v rámci obcí a miest. Najvýznamnejšie úseky oslobodené od spoplatnenia mýtom sú:

Petržalka-Berg - Bratislava-Vajnory 17 km
prejazd mestom Trnava 7 km
prejazd mestom Piešťany 4 km
prejazd mestom Trenčín 6 km

Súvisiace cesty

upraviť
 
Mapa cesty I/61A

Cesta I. triedy 61A je 2,205 m dlhý úsek v obci Beluša medzi dvoma križovatkami s I/61. Pri prvej sa cesta navyše križuje aj s III/1944 a pri druhej s III/1946. Po trase I/61A kedysi viedla I/61.

Galéria

upraviť