Cesta II. triedy 502 (Slovensko)

cesta II. triedy na Slovensku

Cesta II. triedy číslo 502 je cesta II. triedy na Slovensku, ktorá vedie z Bratislavy do Vrbového. Cesta poskytuje hlavné spojenie miest a obcí na východnej strane Malých Karpát (Svätý Jur, Pezinok, Modra, Limbach) s Bratislavou. Na svojej trase sa križuje s cestou I/51 v Trstíne. Jej celková dĺžka je 78,824 km.

Cesta II. triedy 502
Základné údaje
Správca Samosprávny kraj 
Celková dĺžka 78,824 km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Bratislavský kraj, Trnavský kraj 
Rozšírenia 2+2: Bratislava-Pezinok (17 km) 
II/502 v Bratislave ako súčasť II. MO
II/502 v Bratislave ako súčasť II. MO
II/502 v Bratislave ako súčasť II. MO 
Objekty na trase

Úseky prechádzajúce Bratislavou spravuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, od Bratislavy až po hranicu medzi Doľanmi a Dolnými Orešanmi Regionálne cesty Bratislava a od Dolných Orešian až do Vrbového Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Priebeh

upraviť

Cestná komunikácia začína v Bratislave na Račianskom mýte, kde sa zároveň križuje s II/572. V Bratislave pokračuje ďalej po Račianskej, Žitnej a Púchovskej. V Bratislave v Rači sa križuje s III/1015. Potom opúšťa Bratislavu a prechádza cez Svätý Jur do Pezinka, kde sa križuje s III/1083, III/1085, II/503 a III/1086. Následne pokračuje do Modry, kde sa križuje s III/1046, III/1093, II/504 a s III/1087. II/502 opúšťa Modru, križuje sa s III/1088, prechádza Častou (III/1092 a III/1089), pokračuje križovatkou s III/1090 a vchádza do Dolian, kde križuje III/1295 . Ďalej prechádza Dolnými (III/1298) a Hornými Orešanmi (III/1297) a následne opúsťa Horné Orešany . Naleduje križovatka s III/1290. II/502 potom prechádza cez Smolenice, kde sa križuje s III/1290 ,s III/1277, mimo obce s III/1092, a v Trstíne sa križuje s I/51. S cestou I/51 ide v peáži .Po chvíli sa od nej odpája . Ďalej pokračuje križovatkami s III/1299, III/1275 a III/051024, obcou Dechtice (II/560), Chtelincou (III/1265), križovatkami s III/1255 a III/1256 a končí vo Vrbovom križovatkou s II/499.

Obchvat Pezinka

upraviť

V osemdesiatych rokoch bol kvôli už neúnosnej vysokej kamiónovej preprave cez stred intravilánu mesta Pezinok vybudovaný východný obchvat v dĺžke 1,716 km. Pôvodne cesta II/502 viedla cez centrum mesta ulicou M. R. Štefánika a Trnavskou ulicou. Súčasťou stavby bolo vybudovanie mimoúrovňovej križovatky s cestou II/503 pred obcou Vinosady s tromi vetvami a úrovňovej križovatky s tou istou cestou rovnako s tromi vetvami južnejšie. Opustené úseky cesty II/502 v intraviláne boli vyradené zo siete cestných komunikácií a zaradené do siete miestnych komunikácií mesta Pezinok.[1]

Iné projekty

upraviť

Referencie

upraviť
  1. MINISTERSTVO VNÚTRA SR. Rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete zo 7. novembra 1990. [s.l.] : [s.n.], 1990.