Cesta II. triedy 499 (Slovensko)

cesta II. triedy na Slovensku

Cesta II. triedy 499 je cesta II. triedy na Slovensku. Začína sa na hraničnom prechode Vrbovce-Javorník do Česka a končí v Topoľčanoch. Jej dĺžka je 82,202 km.

Cesta II. triedy 499
Základné údaje
Správca Samosprávny kraj 
Celková dĺžka 82,202 km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Trnavský kraj 
Krajinský most v Piešťanoch
Krajinský most v Piešťanoch
Krajinský most v Piešťanoch 
Objekty na trase

História upraviť

Od zriadenia cesty v roku 1946 sa trasa cesty II/499 príliš nezmenila, bolo vybudovaných len niekoľko kratších preložiek, najdlhšia z nich v Piešťanoch. Zaujímavosťou je, že od zriadenia cesty nebol vybudovaný plnohodnotný obchvat žiadneho z miest a obcí v trase cesty.

Úsek medzi obcou Prašník a mestom Vrbové pôvodne viedol údolím v blízkosti potoka Holeška. Preložka do dnešnej trasy bola vybudovaná v súvislosti s výstavbou vodnej nádrže Čerenec, ktorá časť pôvodnej cesty zatopila.

V obci Trebatice cesta viedla stredom obce, na prelome 70-tych a 80-tych rokov bola vybudovaná krátka preložka vedúca južným okrajom obce.

V Piešťanoch cesta pôvodne tvorila južný obchvat mesta, neskôr sa však pre ďalšiu výstavbu južne od cesty stala prieťahom cez mesto. Viedla po dnešných uliciach Vrbovská cesta, Dominika Tatarku a ďalej v súčasnej trase po Krajinskej ceste a Krajinskom moste. Kritickým bodom bolo železničné priecestie na Vrbovskej ceste, umiestnené na južnom zhlaví železničnej stanice: v dôsledku intenzívnej posunovej činnosti na trati boli závory po veľkú časť dňa zatvorené, čo spôsobovalo dlhé zdržania v doprave a vodiči museli úsek obchádzať cez obce Ostrov, Malé Orvište a Veľké Orvište. Koncom 70-tych rokov preto bolo vybudované provizórne drevené premostenie železnice. Trvalým riešením sa stala až preložka cesty stavaná v nadväznosti na výstavbu diaľnice D61 (dnes D1) a sprevádzkovaná v roku 1984. V roku 1988 bola cesta v tejto oblasti ešte raz preložená, a to na novú diaľničnú križovatku budovanú pri predĺžení diaľnice D61 do Hornej Stredy; na zachovanej časti pôvodného úseku cesty v tejto lokalite sa dnes nachádza čerpacia stanica.

V obci Radošina cesta pôvodne viedla po dnešnej ulici Piešťanská.

V Topoľčanoch cesta pôvodne končila na dnešnej križovatke ČSA/Stummerova a cez železnicu prechádzala úrovňovým železničným priecestím. V súvislosti s výstavbou južnej časti obchvatu Topoľčian bola cesta predĺžená po križovatku ČSA/Krušovská zabratím časti pôvodného úseku cesty I/64.

Priebeh trasy upraviť

Cesta sa začína na hraničnom prechode Vrbovce, pokračuje križovatkou s III/1180, vo Vrbovciach sa križuje s II/500 a s III/1191. II/499 potom pokračuje do južne, pričom sa križuje s cestami III/1189 a III/1190 a vchádza do Myjavy. Tu sa križuje s III/1187 a s II/581. Následne pokračuje križovatkami s III/1181 a III/1193 a prichádza do Brezovej pod Bradlom, kde sa nachádzajú križovatky s cestami III/1188, III/1192, III/1183, II/501 a III/1202. Nasleduje križovatka s III/1181 a v obci Košariská s III/1184.

Cesta následne vchádza do piešťanského okresu. V Prašníku sa križuje s III/1264 a III/1185, neskôr s III/1261. Ďalšie obce na trase sú Vrbové (križovatka s II/502 a Trebatice (II/504) a križovatka s III/1263. Cesta následne vstupuje do Piešťan, križuje diaľnicu D1, I/61 a II/507, s ktorou vedie po spoločnej trase medzi Piešťanmi a Bankou.

Sedlom Havran prechádza do okresu Topoľčany a vstupuje do Radošiny, kde križuje III/1730, III/1735 a III/1718. Ďalšia obec je Nitrianska Blatnica (III/1719) a Bojná (III/1232, III/1720). Ďalej sa križuje s II/514 v Nemčiciach a cesta končí v Topoľčanoch, kde sa pred napojením na I/64 križuje ešte s cestami III/1722 a III/1700.

Zdroje upraviť

Iné projekty upraviť