Cesta III. triedy 1015 (Slovensko)

Cesta III. triedy číslo 1015 (III/1015, staré číslo III/002043 alebo skrátene III/00243) je cesta III. triedy na Slovensku. Spája západnú bratislavskú mestskú časť Záhorská Bystrica so severovýchodnou mestskou časťou Rača cez obec Marianka a pohorie Malé Karpaty. Toto spojenie je však pre motorovú dopravu prakticky nevyužiteľné, nakoľko jej trasa prechádzajúca cez pohorie Malých Karpát je miestami nespevnená, na väčšine trasy príliš úzka (šírka jazdného pásu je menšia ako 3,5 metra) a dopravným značením je premávka všetkými vozidlami až na výnimky zakázaná. Jej celková dĺžka je 12,314 km.

III/1015
Základné údaje
TypCesta III. triedy
Dĺžka celkovo: 12,314 km
Výstavba
Začiatok trasy Bratislava IV
Koniec trasy Bratislava III
Krajina (krajiny) Slovensko Slovensko
Región (y)Bratislavský kraj

Takmer celú cestu spravuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, okrem časti prechádzajúcej Mariankou, ktorú spravujú Regionálne cesty Bratislava.

PriebehUpraviť

Cesta začína na križovatke s cestou I/2 na konci Záhorskej Bystrice pred čerpacou stanicou Slovnaft. V katastri obce pokračuje ako Záhorská ulica až po začiatok obce Marianka, ktorou prechádza už ako Karpatská ulica, na ktorej obíde Nám. 4 apríla zo severu až po križovatku s ulicou Partizánska, po ktorej pokračuje ďalej. Po pravej strane obíde areál krížovej cesty v Marianke až po križovatku, na ktorej sa opäť spojí s Karpatskou ulicou. Ďalej sa už nachádza dopravná značka zakazujúca vjazd všetkým vozidlám. Nasleduje dlhý úsek cez Malé Karpaty, kde míňa po ľavej strane Malý Slavín, bývalé muničné sklady a zostupuje do Rače ulicami Potočná a Detvianska až na križovatku s cestou II/502 (ulica Púchovská, Žitná).

ZdrojUpraviť