Cesta I. triedy 57 (Slovensko)

cesta I. triedy na Slovensku

Cesta I. triedy 57 (I/57) je cesta I. triedy na severozápadnom Slovensku, prechádza územím okresov Trenčín a Ilava. I/57 sa začína hraničnom priechode Horné Srnie ako pokračovanie I/57 z Česka. Jej celková dĺžka je 12,173 km.

Cesta I. triedy 57 (Slovensko)
I57-SVK-2020.svg
Mapa
Cesta I. triedy číslo 57 (mapa).svg
 v prevádzke      
Základné údaje
Správca: Slovenská správa ciest (štát) 
Celková dĺžka: 12,173 km 
  z toho v prevádzke: 12,173 km

Kraj:

Trenčiansky kraj 

PriebehUpraviť

Na naše územie vstupuje cez hraničný priechod Horné Srnie vo Vlárskom priesmyku (284 m n. m.) a vedie údolím riečky Vlára na juhovýchod. Prechádza cez osady Rybníky a Rajkovec a tiež okrajom intravilánu obce Horné Srnie, kde odbočujú len miestne komunikácie. Potom pokračuje východným okrajom mesta Nemšová, kde najprv odbočuje cesta III/1869 do centra mesta, potom sa križuje s cestou II/507.

Následne mostom prekonáva koryto Váhu a mimoúrovňovo sa križuje s diaľnicou D1 na výjazde Nemšová. Napokon vstupuje do okresu Ilava, nadjazdom míňa železničnú trať Bratislava – Žilina a medzi mestom Dubnica nad Váhom a miestnou časťou Príles obce Trenčianska Teplá sa pripája na cestu I/61.

ZdrojUpraviť