Cesta I. triedy 54 (Slovensko)

cesta I. triedy na Slovensku

Cesta I. triedy 54 (I/54) je cesta I. triedy na západnom Slovensku, ktorá prechádza územím okresu Nové Mesto nad Váhom. Na území Slovenska meria 15,996 km a nadväzuje na I/54 z Česka. Po križovaní s I/61 pokračuje k diaľnici D1, kde končí križovatkou.

Cesta I. triedy 54 (Slovensko)
I54-SVK-2020.svg
Mapa
Cesta I. triedy číslo 54 (mapa).svg
 v prevádzke      
Základné údaje
Správca: Slovenská správa ciest (štát) 
Celková dĺžka: 15,996 km 
  z toho v prevádzke: 15,996 km

Kraj:

Trenčiansky kraj 

PriebehUpraviť

Na Slovensku prechádza od hraničného priechodu Moravské Lieskové na juhovýchod cez osadu Šance údolím potoka Klanečnica, popri osadách Plevovec a Bučkovec a odbočke do osady Cetuna (III/1242). Ďalej nasleduje odbočka do obce Moravské Lieskové (III/1220) a potom aj križovatka s cestou III/1241. Potom odbočuje cesta II/581 a cestná komunikácia prechádza intravilánom mesta Nové Mesto nad Váhom. Na významnej križovatke sa stretáva s cestami II/504 a III/1220, nadjazdom prekonáva železničnú trať Bratislava – Žilina a pripája sa na cestu I/61.

ZdrojUpraviť