Mimoúrovňová križovatka

Mimoúrovňová križovatka (MÚK) je križovatka, kde sa jednotlivé pruhy krížia v rôznych úrovniach a znižuje sa počet kolíznych bodov.

Znak križovatky diaľnic
Znak výjazdu – križovatky diaľnice s cestou I. alebo II. triedy
Štvorlístková MÚK
Križovatka diaľnic pri nemeckom Düsseldorfe
Križovatka diaľnic pri Lausanne
"Spaghetti Junction" v americkom štáte Georgia

MÚK zaisťujú všetky kríženia na rýchlostných cestách a diaľniciach. Taktiež sa stavajú v miestach, kde je veľká intenzita dopravy, prípadne v miestach s priaznivými výškovými pomermi.

Na cestách s obmedzeným prístupom (t. j. na diaľniciach a rýchlostných cestách) sa MÚK obvykle stavajú vo vzdialenostiach 5 – 15 km.

Spojnice jednotlivých smerov v mimoúrovňových križovatkách sa nazývajú rampy, ktoré môžu byť

 • Priame (direktné)
 • Polopriame (semidirektné)
 • Vrátne (indirektné)

Typy mimoúrovňových križovatiek

upraviť

Križovatky s krížnymi bodmi

upraviť
 • Osmičková križovatka
 • Deltovitá križovatka
 • Kosodĺžniková križovatka

Križovatky s prepletovými úsekmi

upraviť
 • Srdcovitá križovatka
 • Štvorlístková križovatka
 • Trojlístková križovatka
 • Dvojlístková križovatka

Križovatky bez prepletových úsekov

upraviť
 • Trúbkovitá
 • Združená trúbkovitá
 • Dvojlístková s vystriedaným dvojlístkom

Útvarové križovatky

upraviť
 • Rozštepová križovatka
 • Špirálovitá križovatka
 • Turbínová križovatka
 • Hviezdicovitá križovatka

Iné projekty

upraviť