Otvoriť hlavné menu

Kilometer (symbol: km) je jednotka dĺžky zodpovedajúca 1 000 metrom (predpona kilo pochádza z gréčtiny, khilia = tisíc a metro = počet alebo miera). Jeden kilometer je približne 0,621 míle, alebo 3 281 stôp.

Pozri ajUpraviť