Rýchlostná cesta R6 (Slovensko)

rýchlostná cesta na Slovensku

Rýchlostná cesta R6 (R6) je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po svojom dobudovaní bude spájať D1 (križovatka Beluša) s Púchovom a hraničným priechodom do Česka pri Lysej pod Makytou. Nachádzať sa bude v koridore I/49 a prechádzať bude cez mierne zvlnený terén. Na hranici bude cesta R6 prepojená s českou diaľnicou D49. Obe cesty, R6 a D49 sú zaradené do pan európskej siete multimodálnych koridorov TEN-T. Predpokladaná dĺžka R6 je 30km. V minulosti, v zmysle rétoriky NDS a.s., výraznejšie rozostavanie cesty R6 aktuálne záviselo od postupu prác na diaľnici D49 na území Česka. České ŘSD (obdoba NDS a.s.) predpokladá, že D49 dosiahne na česko-slovenskú hranicu aspoň v polovičnom profile v roku 2033. Na českej strane bola v roku 2021 neďaleko Zlína spustená výstavba prvého, 17,3km dlhého úseku diaľnice D49, v príprave zostáva približne 40km, ktoré sú rozdelené do siedmich úsekov.

Rýchlostná cesta R6 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R6 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R6
R 6
R 6
  v prevádzke    v pláne 
Základné údaje
Správca Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka 30,0 km 
v prevádzke 7,7 km polprofilu
 km 
v pláne 22,3 km
+ dostavba 7,7 polprofilu km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Trenčiansky kraj 
Výjazdy 2 (v prevádzke) 
Objekty na trase

V zmysle aktuálnych plánov ministerstva dopravy, nebudú do roku 2028 rozostavané ani sprejazdnené žiadne úseky cesty R6. Sprevádzkovanie rýchlostnej cesty v celej dĺžke trasy nemožno s ohľadom na aktuálne zámery ministerstva dopravy očakávať pred rokom 2040.[1][2]

Prehľad úsekov rýchlostnej cesty R6

upraviť
Poradie úseku Označenie úseku Dĺžka úseku v km Zahájenie výstavby

úseku

Uvedenie úseku do

prevádzky

Výjazdy a križovatky
1. Štátna hranica Slovensko/Česko - Mestečko 11,0 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 1. Mestečko
2. Mestečko - Púchov 11,3 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 2. Púchov - Západ

3. Púchov - Východ

3. Púchov, Východ - Beluša, križovatka R6xD1, pravá polovica 7,7 1997 2005 901. Dočasné napojenie na cestu II/507

4. Dolné Kočkovce

5. Beluša

6. Beluša, križovatka R6xD1

3. Púchov, Východ - Beluša, križovatka R6xD1, ľavá polovica + úprava existujúcej pravej polovice 7,7 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 4. Dolné Kočkovce

5. Beluša

6. Beluša, križovatka R6xD1

Beluša, križovatka D1xR6 - Púchov, Východ

upraviť

Daný úsek bol realizovaný v troch podúsekoch. Prvým podúsekom je časť ceste medzi diaľničnou križovatkou ciest R6 a D1 v Beluši a výjazdom Beluša, ktorý prepája cestu R6 s cestou I/61 s dĺžkou 1,2 km. Druhým podúsekom je časť cesty R6 medzi výjazdom Beluša a výjazdom Dolné Kočkovce, Za ním nasleduje tretí podúsek medzi výjazdom Dolné Kočkovce a dočasným napojením na cestu II/507, v mieste budúceho výjazdu Púchov - Východ, ktorý v rámci tejto stavby nebol realizovaný. Úsek cesty medzi Dolnými Kočkovcami a dočasným napojením nie je predbežne označený ako cesta R6, ale ako cesta I/49a, pretože v rámci úsporných opatrení sa na tomto podúseku nachádzajú úrovňové dočasné kríženia. Po dostavbe na plný profil a odstránení týchto krížení bude táto cesta prekategorizovaná na cestu R6. Celková dĺžka postaveného úseku je 7,7 km.

Púchov-Lysá pod Makytou

upraviť

Ide o plánovaný úsek, výstavbou ktorého sa skompletizuje rýchlostná cesta R6. V rámci neho sa dobuduje aj predošlý úsek tak, aby spĺňal technické parametre rýchlostnej cesty v polovičnom profile. Záverečné stanovisko ministerstva životného prostredia bolo vydané v marci 2009 a odporučilo výstavbu tzv. kombinovaného variantu, ktorý vznikol kombináciou viacerých navrhovaných variantov v súlade s pripomienkami dotknutých subjektov a obcí. Dĺžka tohto úseku je 23,202 kilometra vrátane 4,866 km, ktoré je potrebné dostavať južne od Púchova. Súčasťou stavby budú aj dve jednostranné odpočívadlá, jedno pri Dohňanoch v smere do Česka a druhé pri Lysej pod Makytou v smere do Púchova[3]. Stavať by sa podľa Národnej diaľničnej spoločnosti malo v období od septembra 2014 do júla 2018[4] v polovičnom profile (R11,5/80). Stavebné náklady by sa mali vyšplhať na sumu 285,815 milióna eur. Výstavbu druhého profilu bude potrebné realizovať podľa štúdií až vo vzdialenom časovom horizonte (po roku 2030).[3] V novembri 2017 je úsek Púchov – Mestečko a Mestečko – štátna hranica v procese EIA.[5]

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Detail materiálu | Portal OV [online]. rokovania.gov.sk, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
  2. KOVÁČ, Ján. Prelomový plán výstavby ciest je vonku. Pozrite sa, kedy prídu na rad tie vaše [online]. Denník E, 2021-05-12, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
  3. a b Rýchlostná cesta R6 Púchov - št. hranica SR/ČR [online]. Bratislava: Ekojet, 2009, [cit. 2010-08-03]. Dostupné online. Archivované 2008-12-04 z originálu.
  4. Púchov - štátna hranica SR/ČR [online]. Bratislava: Národná diaľničná spoločnosť, 2010, [cit. 2010-08-03]. Dostupné online. Archivované 2010-11-25 z originálu.
  5. Stavby [online]. Národná diaľničná spoločnosť, [cit. 2017-12-22]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť