Dopravné značky sú jednoduché piktogramy určené na riadenie a reguláciu cestnej premávky na pozemných komunikáciách. Značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky na nebezpečenstvo, ukladajú im zákazy, príkazy alebo obmedzenia, poskytujú informácie alebo spresňujú, doplňujú alebo obmedzujú význam inej značky. Význam značiek stanovujú Pravidlá cestnej premávky.

Výstražná dopravná značka - Dvojitá zákruta, prvá vpravo
Prvé česko-slovenské dopravné značky platné od 1. novembra 1935

História

upraviť

Medzinárodné konvencie a návrhy na zjednotenie dopravného značenia:

 • 1908, Paríž - Medzinárodný cestný kongres. Parížska konvencia (Dohovor o jazde motorovými vozidlami)
 • 1909 - II. Medzinárodný cestný kongres
 • 1910 - navrhnuté značky - väčšinou čiernobiele, obsahovali obrázky aj text.
 • 1923 - IV. Medzinárodný kongres v Seville, odporúčané výstražné značky trojuholníkového tvaru vrcholom nahor
 • 1926 - Parížsky kongres
 • 1928 - Návrhy Ligy Spojených národov (v roku 1939 zmena farebného prevedenia výstražných značiek)
 • 30. marec 1931 - Dohovor o zjednotení dopravných značiek - Ženeva
 • 1949 - Ženevský protokol (Svetový dohovor o cestnej a automobilovej doprave)
  • Dohovor o cestnej premávke - Ženeva, 19. september 1949
  • Protokol o dopravných značkách a signáloch - Ženeva, 19. september 1949
 • 13. december 1957 - Európsky dohovor o dopravných značkách - Ženeva
 • 1968 - Viedenská konvencia - niekoľko nových informatívnych značiek
  • Dohovor o cestnej premávke - Viedeň, 8. november 1968
  • Dohovor o dopravných značkách a signáloch - Viedeň, 8. november 1968
 • 1. máj 1971 - Európska dohoda doplňujúca Dohovor o cestnej premávke - Ženeva
  • Európska dohoda doplňujúca Dohovor o dopravných značkách a signáloch
 • 1. marec 1973 Protokol o cestných označeniach k Európskej dohode doplňujúci Dohovor o dopravných značkách a signáloch - Ženeva

Pozri aj

upraviť

Zoznam dopravných značiek na Slovensku

Iné projekty

upraviť