Piktogram

rozlišovacia stránka

Piktogram alebo zriedkavo piktograf môže byť:

 • v jazykovede:
  • znak piktografického písma (v širšom alebo užšom zmysle), pozri piktografické písmo
  • obrázkový znak, ktorý znamená priamo to, čo zobrazuje (opak najmä ideogramu a symbolického znaku) [1]
 • v jazykovede a informatike:
  • grafický znak, znázorňujúci informáciu obrazom, ktorého podoba a čítanie nie sú pevne stanovené a neviažu sa na určitý (ľudský) jazyk (napr. dopravné značky, grafy, diagramy) [2], v užšom zmysle len medzinárodná obrázková značka nahrádzajúca text informácie či zákazu a pod.[3],pozri piktogram (značka)
  • zjednodušený obrázkový znak, zjednodušené zobrazenie abstraktnej veci, zjednodušený symbol, ktorý/-é zobrazuje typický predmet alebo typickú situáciu redukovaný/-nú na základné formy[4]
Príklad piktogramov, označenia v Národnom parku

Piktogram môže byť aj:

Piktograf môže byť aj diagram testu zraku pre negramotných, pozri piktograf (negramotní) [5]

Referencie Upraviť

 1. porov. napr. KRUPA, Viktor; GENZOR, Jozef. Písma sveta. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1989. 358 s. (Malá moderná encyklopédia.) ISBN 80-215-0011-5. S. 286. a http://www.vierajankulova.tym.sk/abeceda.pdf
 2. Paulička, I. et al.: Všeobecný encyklopedický slovník, 2002
 3. ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4.
 4. http://www.geoinformatik.uni-rostock.de/einzel.asp?ID=1777343914
 5. http://www.rightdiagnosis.com/medical/pictograph.htm

Pozri aj Upraviť

Iné projekty Upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Piktogram
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.