Cestná infraštruktúra v Albánsku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Cestná infraštruktúra v Albánsku patrí medzi najmladšie v Európe. Jej rozvoj sa začal až po prelomení politickej izolácie v 90. rokoch. V tom čase bola väčšina ciest v krajine nespevnená.

Diaľnice v Albánsku
Maximálne povolené rýchlosti v Albánsku

Štruktúra cestnej siete upraviť

Albánska cestná sieť používa podobnú štrukturalizáciu, ako talianska. Takisto bol prebraný aj dizajn dopravného značenia. Existujú tu štátne cesty a diaľnice, pričom štátne cesty môžu byť vybudované v kategórii rruga (cesta) alebo superstrada (obdoba polprofilovej rýchlostnej cesty na Slovensku).

Štátne cesty boli očíslované len nedávno, takže hľadať ich v mnohých mapách veľmi obťažné. Pred číslom cesty figuruje aj predpona SH, čo je skratka od miestneho názvu krajiny – Shtetërore. Základné ťahy medzi najdôležitejšími mestami majú čísla od 1 po 9.

V súčasnosti existuje len jediný diaľničný ťah A1 na trase Drač-Kukës-Morinë. Obsahuje však aj zatiaľ nedobudované úseky viacerých štátnych ciest vybudovaných v kategórii superstrada.

Rruga upraviť

Dvojpruhová cesta bez krajnice. Maximálna povolená rýchlosť v obci 40 km/h a mimo obce 80 km/h

 

Superstrada upraviť

Dvojpruhová cesta s rozšírenou krajnicou. Maximálna povolená rýchlosť 90 km/h

 

Diaľnica (Autostrada) upraviť

Štvorpruhová cesta s rozdelenými smermi jazdy. Maximálna povolená rýchlosť 110 km/h