Komunikácia

rozlišovacia stránka

Komunikácia môže byť:

 • výmena informácií, myšlienok, názorov a pocitov medzi živými bytosťami obyčajne prostredníctvom spoločnej sústavy symbolov:
  • v zoológii: prenos informácie medzi živočíchmi a medzi živočichmi a ľudmi, pomocou vydávaných a prijímaných signálov, a to optických, zvukových, chemických, dotykových a prípadne aj elektrických, pozri komunikácia (zoológia)
  • v psychológii: sociálna interakcia, pri ktorej sa verbálne alebo neverbálne odovzdávajú informácie. pozri komunikácia (psychológia)
  • v jazykovede: ústne alebo písomné sprostredkovanie informácií, pozri jazyková komunikácia
 • v informatike: odovzdávanie informácií medzi subsystémami sústav alebo medzi systémom a okolím, pozri komunikácia (informatika)
 • v stavebníctve:
  • v širšom zmysle: smerová stavba alebo zariadenie (pozemné, podzemné, dráhové, nadzemné, letecké, potrubné, vodné a telekomunikačné) slúžiace na dopravu látok (aj sypkých), kvapalín, plynov, energie, dopravných prostriedkov, ľudí, zvierat a prípadne aj na prenos správ, pozri komunikácia (stavebníctvo)
  • v užšom zmysle: pozemná komunikácia (t.j. teleso pre bezkoľajovú pozemnú dopravu) [1]
 • všeobecne:
  • dorozumievanie
  • oznámenie, sprostredkovanie (informácie)
  • nútené alebo náhodné spojenie priestorov
  • existujúce spojenie dopravnými prostriedkami (cesty, železnice, doprava a pod.)

Komunikácia v budúcnosti upraviť

V priebehu minulého storočia nastal ohromný rozvoj s nástupom televízie, počítačov, internetu, áut a lietadiel. V rámci ďalšieho rozvoja technológie môžu stroje hrať vo všednom živote ľudí na celom svete stále väčšiu úlohu.

Nové technológie upraviť

Mobilné komunikácie sa budú naďalej rozvíjať. Prenosné počítače sa zmenšia na veľkosť malej škatuľky, ale budú mať výkon domácich počítačov a ten bude stále vzrastať. Je možné, že budú reagovať na povely hlasom a dotykom a svoj obraz budú premietať na malý monitor pred užívateľom.

Vznik kyborgov upraviť

Bude možné implantovať do ľudských tiel maličké mikroprocesory. Tie budú komunikovať priamo s inými počítačmi, pôsobiť ako identické zariadenia a okamžite prekladať cudzie jazyky.

Práca robotov upraviť

Roboty budú pracovať spolu s ľuďmi a svoje úlohy budú vykonávať s úplnou presnosťou. Bude možné posielať zachraňovať ľudí do nebezpečných oblastí alebo budú slúžiť ako vojnoví spravodajcovia, ako Afghan Explorer.

Interakcia robotov upraviť

Roboty boli vyvinuté tak, aby rozoznávali tváre, slová a aby komunikovali priamo s ľuďmi. Budúce roboty môžu fungovať ako šikovní spoluhráči a učitelia malých detí.

Vesmírna turistika upraviť

Už niekoľko ľudí si zaplatilo cestu do vesmíru. V budúcnosti môže vesmírna turistika výrazne zosilnieť a ľudia budú možno bývať vo vesmírnych hoteloch na obežnej dráhe nad Zemou.

Kontakt s mimozemšťanmi upraviť

Mimozemský život môže existovať, ale nemusí. Rôzne projekty, napríklad SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence - vyhľadávanie mimozemskej inteligencie) vysielajú hlboko do vesmíru rádiové signály. Doteraz neprišla žiadna odpoveď, ale v budúcnosti prísť môže.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Komunikácia
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Komunikácia

Zdroje upraviť

 1. komunikace. In: Technický naučný slovník G – L. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. s. 421.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.