Kult

rozlišovacia stránka

Kult môže byť:

  • súhrn všetkých náboženských praktík daného náboženstva, presnejšie súhrn všetkých exoterických prejavov náboženstva, pozri Kult (náboženstvo)
  • v širšom zmysle synonymum pre náboženské uctievanie, zbožňovanie alebo pre bohoslužbu
  • veľké (často nekritické a prílišné) uctievanie konkrétnej osobnosti, myšlienky, veci či práce (filmu a podobne), často aj skupina ľudí, prípadne výrobky a podobne, súvisiaca s týmto uctievaním; v užšom a modernejšom zmysle vybraná skupina ľudí fanaticky uctievajúca tieto veci v rozpore s názorom „väčšinovej“ spoločnosti, pozri aj kultový film, kultový seriál, kultová postava, kultová hra
  • zvláštna, prehnané starostlivá forma zaobchádzania s niečím, napríklad kult krásy
  • v angličtine označenie pre sektu v hanlivom zmysle slova alebo vedecky pre zvláštnu formu sekty (buď jednoducho extrémistickú sektu alebo pre skupinu, ktorá na rozdiel od klasickej sekty prichádza s veľmi inovatívnymi a novými myšlienkami a nemá striktné pravidlá a ozajstných členov, ale len sympatizantov, podporovateľov a veriacich), a to tak pre náboženské ako aj politické zoskupenia, pozri kult (sekta)

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Wikislovník ponúka heslo kult
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.