Bytie človeka je existencia človeka, jeho život na svete. Podstatou bytia človeka je transcendencia, maximum bytia človeka je kultúrne bytie.

Z hľadiska synkriticizmu je bytie človeka špecifické dianie (súbor príbehov), ktoré je vo svojej podstate transcendovaním, predovšetkým odkrývaním nových možností alebo spôsobov bytia vo svete. Maximum bytia človeka je kultivovanie, čiže pretváranie zla na dobro.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.