O hudobnom nástroji pozri dobro (hudobný nástroj).

Dobro je z filozofického hľadiska to, čo teší a uspokojuje, čo zodpovedá túžbam a čo ich napĺňa, čo je dokonané a teda dokonalé (v tomto zmysle tiež riadne, žiadúce, determinované); všetko, čo prispieva k blahu; základná morálna hodnota; protiklad zla; to, čo sa pokladá za mravné a hodné nasledovania; to, čo sa považuje za zodpovedajúce mravnému ideálu.

Filozofické názory

upraviť

Akvinský, T.

upraviť

Pre Tomáša Akvinského je dobro to, čo treba konať.

Anzenbacher, A.

upraviť

Arno Anzenbacher popisuje dobro ako apriórny objekt praktického rozumu.

Aristoteles

upraviť

Aristoteles hovorí, že dobro je agathon – to, čo je primerané veci, čo je prirodzené, čo završuje a zdokonaľuje vec. Dobro je skutočnosť; v tom, čo je v počiatkoch, čo je prvé, niet zla.

etika (teistickonáboženská)

upraviť

Teistickonáboženská etika tvrdí, že dobro je vyjadrenie božej vôle alebo rozumu.

Hartmann, N.

upraviť

Nicolai Hartmann: Dobro je základná mravná hodnota, ktorá môže nadobúdať rôzne formy podľa toho, ako sa definuje jej vzťah k ostatným základným mravným hodnotám; za také hodnoty pokladá vznešenosť, plnosť a čistotu. Vznešené interpretuje dobro veľkodušne a veľkoryso ako to, čo je vysoké a ideálne. Plnosť zasa interpretuje dobro v zmysle čo možno najrozmanitejšej a všestrannej účasti na hodnote. Čistote ide o to, aby sa prosto a presne zamerala na dobro ako jediné, čo treba. Z týchto rôznych interpretácií dobra vyplývajú rôzne typy étosu a morálky.

Pre islam dobro spočíva v zachovaní Božieho zákona.

judaizmus

upraviť

Aj pre judaizmus dobro spočíva v zachovaní Božieho zákona.

Kant, I.

upraviť

Immanuel Kant hovorí, že dobro je to, čo je v súlade s príkazmi mravného zákona, ktorý je v každej rozumnej bytosti a ktorý nezávisí od podmienok ľudského života (kategorický imperatív).

Lao-c’

upraviť

Lao-c’ napísal:

 • Najvyššia dobrota je ako voda.
 • Dobrota vody je v tom, že prospieva nespočetným tvorom, ale sama nezápolí.
 • Uspokojuje sa s miestami, ktorými ľudia pohŕdajú.
 • Preto je blízka Tau.
 • Dobrota sa pri bývaní prejavuje v mieste, pri myslení v hĺbke, pri dávaní v láske, pri hovorení v pravde, pri vládnutí v poriadku, pri pôsobení v spôsobilosti, pri konaní v pravom čase.
 • Kto sa nepresadzuje, zostáva bez úhony.

Nietzsche, F.

upraviť

Podľa Friedricha Nietzscheho je dobro všetko, čo utvrdzuje vedomie moci, želanie moci a samu moc človeka.

Plotinos

upraviť

Plotinos povedal: Dobro je Boh.

Rúfus, M.

upraviť

Milan Rúfus tvrdí, že za dobro sa musí bojovať, zatiaľ čo zlo sa deje samospádom.

synkriticizmus

upraviť

Pre synkriticizmus je dobro to, čo uspokojuje naše potreby a nikomu (ani nám ani druhým) neškodí. Dobré je všetko, čo uspokojuje naše potreby a neškodí (najmä druhým). Na strane dobra je menej automatizmu než na strane zla.

Dobro je trvanie v neškodných spôsoboch bytia alebo otváranie neškodných spôsoboch bytia. Príkladmi trvania neškodným spôsobom je:

 • zotrvávanie v kráse
 • bytie zmysluplným
 • matie zmyslu
 • činenie dobra
 • neškodenie (neubližovanie)

Wolff, Ch.

upraviť

Christian Wolff označuje dobro ako to, čo zdokonaľuje náš stav; najvyššie dobro je nerušený pokrok k dokonalosti.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Dobro
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Dobro

Externé odkazy

upraviť
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. – dobro
 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. – dobro (synkriticizmus)