Útok

rozlišovacia stránka

Útok môže byť:

  • všeobecne: činnosť zacielená na prudké napadnutie; prudké napadnutie
  • vo vojenstve: úder na nepriateľa, s cieľom zničiť ho, alebo obsadiť jeho územie, pozri útok (vojenstvo)
  • v športe: herná činnosť jednotlivca, ktorého cieľom je streliť gól; skupina útočiacich hráčov, pozri útok (šport)
  • v textilníctve: sústava priečnych nití v tkanine, pozri útok (tkanina)

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.