Úval je tvar georeliéfu, výrazná zníženina vytvorená najčastejšie tektonickými pohybmi. Úval je obvykle pretiahnutého tvaru, na jednom alebo oboch koncoch otvorený. Má široké dno a malú výškovú členitosť, nepresahujúcu 75 m.[1]

PríkladyUpraviť

Pozri ajUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. MACHOVÁ, Zora. STRUČNÝ SLOVNÍK MORFOGRAFICKÝCH TERMÍNOV [online]. [Cit. 2020-01-06]. Dostupné online.