Ć

písmeno latinskej abecedy

Ć je písmeno bosniackej, chorvátskej, srbskej, lužickosrbskej a poľskej abecedy. Vyslovuje sa ako ť. Pre českých aj slovenských užívateľov nie je ľahké ju vysloviť, lebo v mnohých prípadoch ju môžu zameniť so známym č a rozdiely v používaní sú len gramatické.