Čárska Kopánka[1] je vodný tok na Záhorí, v západnej časti okresu Senica. Je to vedľajšie, pravostranné rameno Myjavy s dĺžkou 4,1 km.

Čárska Kopánka
potok
Zdrojnica rameno Myjavy, Stráže nad Myjavou
Ústie Myjava, Čáry
Dĺžka 4,1 km
Povodie Myjava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-13-03-080,-082
Číslo recipienta 4-13-03-926
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Opis toku

upraviť

Preteká geomorfologickým celkom Borská nížina, jej podcelkom Myjavská niva[2]. Od hlavného koryta Myjavy sa oddeľuje západne od mesta Šaštín-Stráže, v lokalite Zelnica v nadmorskej výške približne 165 m n. m. Najprv tečie severozápadným smerom okrajom Strážov nad Myjavou, následne sa stáča na západ a preteká lokalitou Čárska lúka. Ďalej pokračuje na krátkom úseku opäť na severozápad, z pravej strany priberá Smolinský potok a tečie západným smerom južným okrajom intravilánu obce Čáry. Napokon sa stáča na juhojuhozápad a juhozápadne od stredu obce sa v nadmorskej výške cca 161 m n. m. spája s korytom Myjavy.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.