Čárska Kopánka

Čárska Kopánka je vodný tok na Záhorí, v západnej časti okresu Senica. Je to vedľajšie, pravostranné rameno Myjavy s dĺžkou 4,1 km.

Čárska Kopánka
Dĺžka toku 4,1 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Myjava
Prameň rameno Myjavy, Stráže nad Myjavou
Ústie Myjava, Čáry
Hydrologické poradie 4-13-03-080,-082
Číslo recipienta 4-13-03-926

Opis tokuUpraviť

Preteká geomorfologickým celkom Borská nížina, jej podcelkom Myjavská niva. Od hlavného koryta Myjavy sa oddeľuje západne od mesta Šaštín-Stráže, v lokalite Zelnica v nadmorskej výške približne 165 m n. m. Najprv tečie severozápadným smerom okrajom Strážov nad Myjavou, následne sa stáča na západ a preteká lokalitou Čárska lúka. Ďalej pokračuje na krátkom úseku opäť na severozápad, z pravej strany priberá Smolinský potok a tečie západným smerom južným okrajom intravilánu obce Čáry. Napokon sa stáča na juhojuhozápad a juhozápadne od stredu obce sa v nadmorskej výške cca 161 m n. m. spája s korytom Myjavy.