Čársky potok[1] je potok na Záhorí, preteká západnou časťou okresu Senica. Je to pravostranný prítok Myjavy, meria 6,4 km a je tokom IV. rádu.

Prameň

upraviť

Pramení v Borskej nížine, v podcelku Gbelský bor[2], severne od obce Čáry v nadmorskej výške približne 177 m n. m.

Opis toku

upraviť

Tečie západojuhozápadným smerom v blízkosti obce Čáry, zľava priberá občasný prítok a stáča sa na juhozápad. Z ľavej strany priberá bočné rameno Myjavy a značne rozširuje svoje koryto. Na dolnom toku ešte obteká menšiu vodnú plochu (štrkovisko) s rekreačným strediskom pri motoreste U Janíčkov a juhozápadne od obce Kúty ústi v nadmorskej výške cca 153 m n. m. do Myjavy.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.