Čársky potok

Čársky potok je potok na Záhorí, preteká západnou časťou okresu Senica. Je to pravostranný prítok Myjavy, meria 6,4 km a je tokom IV. rádu.

PrameňUpraviť

Pramení v Borskej nížine, v podcelku Gbelský bor, severne od obce Čáry v nadmorskej výške približne 177 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Tečie západojuhozápadným smerom v blízkosti obce Čáry, zľava priberá občasný prítok a stáča sa na juhozápad. Z ľavej strany priberá bočné rameno Myjavy a značne rozširuje svoje koryto. Na dolnom toku ešte obteká menšiu vodnú plochu (štrkovisko) s rekreačným strediskom pri motoreste U Janíčkov a juhozápadne od obce Kúty ústi v nadmorskej výške cca 153 m n. m. do Myjavy.