Číslicový počítač

Číslicový počítač alebo digitálny počítač je počítač, ktorý spracúva číslicové hodnoty, ktoré sú reprezentované pomocou dvoch diskrétnych, presne rozlíšiteľných hodnôt signálu.

Všetky dáta a programy sú vnútri počítača zakódované ako postupnosti 0 a 1. Vstupné zariadenia preložia všetky vstupy do číslicového tvaru a obrátene, výstupné zariadenia transformujú všetky výstupy z číslicovej reprezentácie do čitateľného tvaru.

Číslicový počítač pozostáva z prepojenia viacerých jednoduchých funkčných jednotiek. Základnými stavebnými jednotkami každého číslicového počítača sú napríklad preklápacie obvody na realizovanie pamäti a hradlo AND resp. hradlo NOT na realizovanie logických a riadiacich funkcií.

Pozri aj upraviť