Číslovanie vlakov

Číslovanie vlakov sa používa na základné rozlíšenie vlakov podľa čísla v celej sieti železníc. Každé číslo vlaku sa smie použiť len raz za ten istý deň. Podobne ako existuje rozlišovanie vlakov podľa jeho kategórie, tak sa rozlišujú vlaky aj podľa číslic. Vlaky zapracované do grafikonu vlakovej dopravy (GVD) sa označujú jedno až päťmiestnymi číslami (v súlade s príslušnými vyhláškami Medzinárodnej železničnej únie - UIC).

Čísla vyhradené pre vlakyUpraviť

Číslovanie všetkých vlakov
1 až 29999 osobnej dopravy
30000 až 39999 osobitné - osobnej aj nákladnej dopravy
40000 až 69999 +

80000 až 89999

nákladnej dopravy
70000 až 79999 +

90000 až 99999

osobitného určenia

Číslovanie vlakov osobnej dopravyUpraviť

Číslovanie vlakov osobnej dopravy
1 - 499 Ex a R vlaky medzinárodnej dopravy, okrem mimoriadnych vlakov
500 - 599 Ex vlaky vnútroštátnej dopravy
600 - 999 R vlaky vnútroštátnej dopravy
1000 - 1499 Ex a R vlaky medzinárodnej dopravy - sezónne, mimoriadne alebo vedené len v niektoré dni
1500 - 1699 Ex a R vlaky vnútroštátnej dopravy - sezónne, mimoriadne alebo vedené len v niektoré dni
1700 - 1999 Os (Zr) vlaky vnútroštátnej dopravy (vrátane sezónnych, mimoriadnych a vedených len v niektoré dni)
2000 - 9999 Os vlaky, vlaky osobitného určenia predvídané pri zostave GVD
10000 - 11999 vlaky osobitného určenia predvídané pri zostave GVD
12000 - 29999 ostatné vlaky vnútroštátnej osobnej dopravy

Číslovanie vlakov nákladnej dopravyUpraviť

Číslovanie vlakov nákladnej dopravy
40000 - 49999 medzištátne vlaky Nex, Pn
50000 - 59999 vnútroštátne ucelené vlaky Nex, Pn
60000 - 69999 vnútroštátne relačné vlaky Pn
80000- 89999 vlaky miestnej obsluhy Mn, Vleč

Medzištátne nákladné vlaky (40000 - 49999)Upraviť

Podľa tisícovej pozície v čísle sa rozčleňujú

0 - 3 vlaky kombinovanej dopravy
4,5 relačné vlaky
6 - 9 ucelené vlaky

Vnútroštátne ucelené nákladné vlaky (50000 - 59999)Upraviť

Podľa posledného dvojčíslia sa rozčleňujú

00 - 69 vlaky na prepravu tovaru
70 - 89 vlaky na dopravu prázdnych vozňov
90 - 99 nákladné expresné vlaky

Ucelené vlaky iných dopravcov ako ZSSK CARGO sa rozlišujú číslom 0 ma druhej pozícií v čísle vlaku.

Vnútroštátne relačné nákladné vlaky (60000 - 69999)Upraviť

Podľa posledného dvojčíslia sa rozčleňujú

00 - 69 diaľkové vlaky
70 - 79 vlaky na dopravovanie prázdnych vozňov
80 - 99 prestavné vlaky v rámci uzla

Vlaky miestnej obsluhy (80000 - 89999)Upraviť

Podľa posledného dvojčíslia sa rozčleňujú

00 - 79 manipulačné vlaky
80 - 99 vlečkové vlaky

Vnútroštátne nákladné vlakyUpraviť

Majú v čísle vlaku určenú tiež oblasť ŽSR, z ktorej vychádzajú (tisícová pozícia) a v ktorej končia (stovková pozícia) takto

1,2 východiskové vlaky z oblasti Košice
3,4 východiskové vlaky z oblasti Zvolen
5,6 východiskové vlaky z oblasti Žilina
7,8 východiskové vlaky z oblasti Trnava
9 vybrané vlaky
0 rezerva

ZdrojeUpraviť