Čítanie (elektrotechnika)

Čítanie v elektrotechnike je zosnímanie, alebo nahranie dát zo záznamového zariadenia, alebo snímača.