Časová preferencia

Časová preferencia je jedným zo základných konceptov financií.

Časová preferencia za zakladá na predpoklade, že ľudia (ceteris paribus) radšej disponujú určitou sumou peňazí dnes ako zajtra. Preto, keď sa niekto rozhodne uložiť svoje peniaze do banky (na účet, kde s nimi nemôže voľne disponovať napríklad termínovaný vklad), žiada kompenzáciu vo forme úroku. Rovnako aj peniaze získané dnes majú vyššiu hodnotu ako peniaze získané v budúcnosti, pričom rozdiel zodpovedá úroku, ktorý tieto peniaze mohli počas daného obdobia priniesť. Ak napríklad 90 EUR oddnes za rok spolu z úrokmi dosiahne hodnotu 100 EUR, tak hodnota 100 EUR vyplatených za rok je dnes 90 EUR. Tento proces sa nazýva aktualizácia a dnešná hodnota budúcich príjmov sa nazýva súčasná hodnota.