Čeľaď

rozlišovacia stránka

Čeľaď môže byť:

  • v minulosti: služobníctvo, robotníci vo väčšom súkromnom hospodárstve, farme či panskom dome, najatí na dlhší čas, pracujúci za mzdu, stravu a byt, pozri čeľaď (služobníctvo)
  • všeobecne a najmä v minulosti: rod, ľud, pokolenie; všetci pokrvní príbuzní žijúci v tom istom dome, prípadne samotný dom; rodina; rodina spolu so sluhami; hradný ľud či branný ľud
  • dedinská mládež
  • synonymum pre chasa (aj v zmyle služobníctvo)
  • v jazykovede: skupina slov s rovnakým základom (koreňom alebo kmeňom), slovná rodina, pozri slovná čeľaď
  • v biológii: taxonomická kategória, pozri čeľaď (taxonómia)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.