Čepčínsky potok je potok v hornom Turci, v centrálnej časti okresu Turčianske Teplice. Je to pravostranný prítok Turca, meria 7 km a je tokom IV. rádu.

Čepčínsky potok
Dĺžka toku 7 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Turiec
Prameň Diviacky háj, Turčianska kotlina
Ústie Turiec, Veľký Čepčín
Hydrologické poradie 4-21-05-042
Číslo recipienta 4-21-05-7599

PrameňUpraviť

Preteká južnou časťou Turčianskej kotliny, pramení na území mesta Turčianske Teplice, juhozápadne od železničnej zastávky a na východnom okraji Diviackeho hája, v nadmorskej výške približne 517 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Najprv tečie smerom na sever, z východu obteká Diviacky háj, potom sa oblúkom stáča na západ a Diviacky háj obteká i zo severu. Ďalej sa mierne esovito stáča, podteká cestu III. triedy vedúcu z Turčianskych Teplíc do Dubového, pokračuje severoseverozápadným smerom, podteká aj cestu do Veľkého Čepčína a preteká okrajom intravilánu tejto obce, kde zľava priberá Žabín. Pod obcou sa napokon stáča, na krátkom úseku tečie na západ a zľava priberá vedľajšie rameno Turca, zvané Pri Čepčínci (0,7 km). Severozápadne od spomenutej obce potom ústi v nadmorskej výške cca 453,5 m n. m. do Turca.