Červená voda (prítok Turca)

Červená voda je potok v hornom Turci, preteká okresmi Žiar nad Hronom a Turčianske Teplice. Je to ľavostranný prítok Turca, meria 5,3 km a je tokom IV. rádu.

Červená voda

(prítok Turca)

Potok
Zdrojnica Mazuchov vrch, Kremnické vrchy
Ústie Turiec, Turček
Dĺžka 5,3 km
Povodie Turiec
Hydrologické poradie 4-21-05-027
Číslo recipienta 4-21-05-7746
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Tečie v Kremnických vrchoch, kde pramení v podcelku Kunešovská hornatina na západoseverozápadnom svahu Mazuchovho vrchu (876 m n. m.), západne od obce Kremnické Bane, v nadmorskej výške približne 835 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Najprv tečie severoseverovýchodným smerom, zľava priberá krátky prítok prameniaci severovýchodne od kóty 869,7 m, podteká cestu III. triedy vedúcu z Kremnických Baní do Kunešova a opäť z ľavej strany priberá prítok z juhovýchodného svahu Pieskovca (907,7 m n. m.). Ďalej tečie na krátkom úseku na severozápad, podteká štátnu cestu č. 65 a tečie s ňou súbežne na sever, pričom vytvára oblúk prehnutý na východ. Zľava ešte priberá krátky prítok z lokality Vlára, znovu podteká cestu č. 65 a ďalej už tečie severovýchodným smerom. Napokon preteká intravilánom Dolného Turčeka, kde sa v nadmorskej výške približne 654 m n. m. vlieva do Turca.