Čiernohorčina (čiernohor. crnogorski jezik) je slovanský jazyk, ktorý sa predovšetkým používa v Čiernej Hore a v niektorých častiach Srbska. Po osamostatnení Čiernej Hory bol jazyk v roku 2007 v ústave vyhlásený za úradný jazyk Čiernej Hory a v júli 2009 vyšla jeho kodifikácia (vrátane písma mierne odlišného od srbského).

Ako súčasť srbo-chorvátčiny

upraviť

Čiernohorčina bola chápaná ako spisovná varieta srbochorvátskeho jazyka[1][2][3] používaná Čiernohorcami.

Referencie

upraviť
  1. David Dalby, Linguasphere (1999/2000, Linguasphere Observatory), str. 445, 53-AAA-g, "Srpski+Hrvatski, Serbo-Croatian".
  2. Benjamin W. Fortson IV, Indo-European Language and Culture: An Introduction, 2. vydanie (2010, Blackwell), str. 431, "Because of their mutual intelligibility, Serbian, Croatian, and Bosnian are usually thought of as constituting one language called Serbo-Croatian."
  3. Václav Blažek, "On the Internal Classification of Indo-European Languages: Survey" Dátum prístupu: 20. október 2010, str. 15–16.