Článok

rozlišovacia stránka

Článok môže byť:

 • (najmä v hrubých rysoch sa opakujúca) časť, čiastka, zložka, diel súvislého celku
 • krúžok reťaze, ohnivo
 • najvyššia jednotka členenia (oddiel) významného záväzného alebo slávnostného dokumentu, napr. zmluvy, ústavy, zákona, stanov, zásad, pozri článok (právo)
 • podstatná časť učenia, napr. článok viery
 • vo fyzike:
 • v zoológii: pravidelne sa opakujúca časť tela živočíchov, synonymum: segment, pozri článok (živočíchy) a článkovanie
 • v anatómii:
  • úsek prsta alebo nohy oddelený kĺbami
  • koncový (prstový) článok na končatinách vyšších stavovcov, synonymum: falanga, pozri falanga (biológia)
 • v botanike: časť osi stonky (rastliny) medzi dvoma uzlami, synonymum: internódium, pozri internódium
 • v ekonomike: výrobok, predmet spotrebnej povahy alebo určený na výmenu, na obchod a pod.
 • v novinárstve a literatúre:
  • v širšom zmysle:
   • jeden z mnohých z obsahového aj výzorového hľadiska samostatných ucelených textov novín, časopisu, encyklopédie, zborníka alebo podobných tlačí či ich elektronických obdôb, pozri článok (časť tlače)
   • takýto ucelený text iný než správa
  • v užšom zmysle: kratší nebeletristický literárny žáner typický pre noviny a časopisy poskytujúci vecné objasnenie konkrétnej otázky, pozri článok (žáner)

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.