Čobol[1][2] alebo čobolák[1][2] je české hanlivé pomenovanie (etnofaulizmus)[3] pre Slováka. Vzniklo pravdepodobne z výroku „Čo bolo, to bolo, terazky som majorom!“ majora Halušky, zvaného „Terazky“, zo satirického románu Černí baroni spisovateľa Miloslava Švandrlíka z roku 1969 (sfilmovaného v roku 1992).[4][2]

Referencie upraviť

  1. a b „čobol, čobolák“. In: HUGO, Jan. Slovník nespisovné češtiny : argot, slangy a obecná mluva od nejstarších dob po současnost : historie a původ slov. 3. rozšířené. vyd. 501 s. : Maxdorf, 2009. ISBN 978-80-7345-198-1.
  2. a b c PLESKA, Gabriel; IČO, Tibor. Česko(-)slovenské slovo týdne / týždňa : čobol : čehún [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, 2023, [cit. 2024-02-29]. Dostupné online.
  3. LAUKOVÁ, Jana. Sociologické a kultúrne špecifiká interkultúrnej komunikácie. In: Jazyk a jazykoveda v interpretácii. Ed. Oľga Orgoňová a kol.. Bratislava : Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2014. 368 s. Dostupné online. ISBN 978-80-223-3695-6. S. 107 – 114.
  4. HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Čoboláci majú radi žabužníkov. SME (Bratislava: Petit Press), 2007-11-02. Dostupné online [cit. 2023-03-27]. ISSN 1335-4418.