Črievičník papučkový

Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus) je rastlina z čeľade vstavačovité (Orchidaceae). Na Slovensku patrí medzi ohrozené a chránené druhy.

Črievičník papučkový (Cypripedium calceolus)

Ekológia upraviť

Typickým biotopom sú lúky, slatiny a rašeliniská.

Iné projekty upraviť