Ľudová hudba alebo hudobný folklór je hudobný žáner širokých más obyvateľstva, často neznámych autorov, tradične zachovávaný ústnym podaním. Môže ísť o hudbu reprodukovanú spevom, ale aj o nástrojovú hudbu. Hudba má v tradičnej kultúre mimoriadny význam. Ľudová hudba a jej prostriedky sú podstatou alebo súčasťou mnohých poetických, dramatických, či pohybových foriem.[1]

Český súbor ľudovej hudby Hukvaldy

Ľudová hudba je v kontraste s komerčnou a klasickou hudbou. Je spontánnym prejavom ľudovej hudobnosti. Ľudovou hudbou sa zaoberá hudobná folkloristika.Spievali si ju ľudia pri práci, pri dieťatku keď ho chceli uspať, a pri ďalších činnostiach.

Referencie upraviť

  1. hudba. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Vyd. 1. Zväzok 1. Bratislava : Veda, 1995. 484 s. ISBN 80-224-0234-6. S. 185 – 186.

Iné projekty upraviť