Łazienki Królewskie

Łazienki Królewskie (doslova: "Kráľovské Kúpele") alebo Park Łazienkowski (doslova: "Kúpeľný Park") je najväčší park vo Varšave. Jeho rozloha je 76 hektárov. Park bol vytvorený na mieste voľne rastúceho lesa, čo umožnilo odchyt zveri v jej prirodzenom prostredí. Park bol založený v 17. storočí, za súčasnú podobu vďačí kráľovi Stanisławovi Augustovi Poniatowskemu.

Łazienki Królewskie
Łazienki Królewskie
Łazienki Królewskie

Je to miesto, kde sa nachádza množstvo múzeí, uskutočňujú sa tu kultúrne, vedecké a zábavné podujatia, v neposlednom rade je ale miestom oddychu.

Najvýznamnejšie stavby parkuUpraviť

  • Palác na ostrove
  • Myślewicki palác
  • Stará oranžéria
  • Biely dom