V slangu šabľa znamená aj dávenie alebo vývratok, pozri pod vracanie (medicína).

Šabľa je sečná zbraň zvyčajne zakriveného tvaru s ostrím na jednej strane, môže ale byť aj priama a obojstranná. V histórii bola veľmi obľúbená a používaná od stredoveku až po začiatok 20. storočia.

Nákres šable.
Francúzska šabľa používaná námornými dôstojníkmi v 19. storočí

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Šabľa