Šablóna:Šablóny narábajúce s reťazcami (Pozri aj)

  • {{Str len}} – zistí dĺžku zadaného reťazca
  • {{Str left}} – vracia sekvenciu znakov od začiatku reťazca po n-tý znak
  • {{Str right}} – vracia sekvenciu znakov od n-tého miesta, po koniec zadaného reťazca
  • {{Str rightc}} – vracia sekvenciu znakov od n-tého miesta od konca, po koniec zadaného reťazca
  • {{Str sub}} – vracia sekvenciu m znakov od n-tej pozície zadaného reťazca
  • {{Str index}} – zistí n-tý znak zadaného reťazca
  • {{str ≥ len}} – zistí, či je reťazec „dlhší alebo rovnako dlhý“, príp. „kratší“ ako zadaná hodnota
  • {{str ≤ len}} – zistí, či reťazec je „kratší alebo rovnako dlhý“, príp. „dlhší“ ako zadaná hodnota
  • {{str ≠ len}} – zistí, či sa reťazec „nezhoduje dĺžkou“, príp. „zhoduje dĺžkou“ so zadanou hodnotou
  • {{str ≤ ≥ len}} – zistí naraz všetky tri podmienky, tj. či je dĺžka „menšia“, „zhodná“ alebo „väčšia“ ako zadaná hodnota

Ďalšie možnosti: