Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Šablóna Str right extrahuje sekvenciu znakov od n-tého miesta od začiatku po koniec zadaného reťazca.

Použitie

{{Str right|1|2}}

Parametre

 • Parameter 1: reťazec, z ktorého extrahujeme sekvenciu.
 • Parameter 2: (n) pozícia znaku v reťazci počítaná od začiatku reťazca, ktorý bude prvý v extrahovanej sekvencii; prvý znak má pozíciu „0“.

Príklady

 • {{Str right | lorem ipsum dolor sit amet| 10}} → m dolor sit amet
 • {{Str right | lorem ipsum dolor sit amet| 1}} → orem ipsum dolor sit amet
 • {{Str right | lorem ipsum dolor sit amet| 0}} → lorem ipsum dolor sit amet
 • {{Str right | 123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.123456789.1| 99}}
  → .1

Pozri aj

 • {{Str len}} – zistí dĺžku zadaného reťazca
 • {{Str left}} – vracia sekvenciu znakov od začiatku reťazca po n-tý znak
 • {{Str right}} – vracia sekvenciu znakov od n-tého miesta, po koniec zadaného reťazca
 • {{Str rightc}} – vracia sekvenciu znakov od n-tého miesta od konca, po koniec zadaného reťazca
 • {{Str sub}} – vracia sekvenciu m znakov od n-tej pozície zadaného reťazca
 • {{Str index}} – zistí n-tý znak zadaného reťazca
 • {{str ≥ len}} – zistí, či je reťazec „dlhší alebo rovnako dlhý“, príp. „kratší“ ako zadaná hodnota
 • {{str ≤ len}} – zistí, či reťazec je „kratší alebo rovnako dlhý“, príp. „dlhší“ ako zadaná hodnota
 • {{str ≠ len}} – zistí, či sa reťazec „nezhoduje dĺžkou“, príp. „zhoduje dĺžkou“ so zadanou hodnotou
 • {{str ≤ ≥ len}} – zistí naraz všetky tri podmienky, tj. či je dĺžka „menšia“, „zhodná“ alebo „väčšia“ ako zadaná hodnota

Ďalšie možnosti:Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.