Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Šablóna je určená na citovanie z elektronickej verzie knihy Majtán, Milan: Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997).

Pre zobrazovanie citácie používa Šablóna:Citácia knihy.

Použitie

Šablóna sa môže použiť tak s pomenovanými, ako aj nepomenovanými parametrami.
Pri nepomenovaných parametroch je poradie nasledovné:

 1. názov hesla
 2. časť url
 3. dátum prístupu

Parameter časť url je vyhľadávaným pojmom v sloníku, pozor na všeobecné názvy typu Lehota, najlepšie je nájsť jedinečný výraz.

Prázdna šablóna (môžete ju skopírovať a vyplniť):

 {{Názvy obcí|<!-- názov hesla -->|<!-- časť url -->|2024-04-20}}
 {{Názvy obcí
 | názov hesla  = 
 | časť url    =     <!-- výraz, ktorý sa má vyhľadať - typicky názov obce, alebo jej časti -->
 | autor     = 
 | dátum prístupu = 2024-04-20
 | url      =     <!-- Ak sa zadá, tak sa použije ako celé URL a ignoruje sa prarameter časť url -->       
 }}


Príklady použitia

 {{Názvy obcí |120 Blažovce|Blažovce|2015-05-29}}

120 Blažovce. In: MAJTÁN, Milan. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997). Bratislava : Veda, 1998. [Cit. 2015-05-29]. Dostupné online. ISBN 80-224-0530-2.

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.