Šebastovka

Šebastovka je potok v dolnom Šariši, vo východnej časti okresu Prešov. Je to ľavostranný prítok Sekčova a meria 13,6 km.

Pramení v Slanských vrchoch, v podcelku Šimonka, na severnom svahu vrchu Tri chotáre (1 025,2 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 980 m n. m. Od prameňa tečie najprv na juhozápad cez Okusovú dolinu, potom sa stáča na západ, tečie popod ruiny hradu Šebeš na pravom brehu a vstupuje do Košickej kotliny. Zľava priberá Šebastovík, stáča sa na juhozápad a preteká obcami Podhradík a Vyšná Šebastová a opätovne sa stáča viac na západ. Vteká na územie mesta Prešov, tečie severnou časťou mesta cez miestne časti Nižná Šebastová a Šarišské Lúky a pri osade Kúty sa v nadmorskej výške 247,5 m n. m. vlieva do Sekčova.