Šesťvalcový motor

Šesťvalcový hviezdicový motor Anzani

Šesťvalcový motor alebo ľudovo šesťvalec je piestový spaľovací motor so šiestimi valcami.

Z konštrukčného hľadiska môže byť:

Podľa použitého paliva môže byť: