Šesťvalcový motor

Šesťvalcový motor alebo ľudovo šesťvalec je piestový spaľovací motor so šiestimi valcami.

Šesťvalcový hviezdicový motor Anzani

Z konštrukčného hľadiska môže byť:

Podľa použitého paliva môže byť: