Hviezdicový motor je jednohriadeľový piestový spaľovací motor s valcami usporiadanými pravidelne okolo kľukového hriadeľa v jednej alebo viac rovinách kolmých na os kľukového hriadeľa. Hviezdicový motor musí mať najmenej 3 valce, väčšinou je počet valcov v jednej hviezdici (rovine) nepárny. Ak má motor valce usporiadané len v jednej rovine, ide zároveň o plochý motor.

Deväťvalcový hviezdicový motor Bristol Perseus
Hviezdicový motor v priečnom reze

Ak sú valce usporiadané vo viacerých rovinách, potom sa motor nazýva podľa počtu týchto rovín: dvojhviezdicový, trojhviezdicový,štvorhviezdicový, atď.

Pripojenie ojníc ku kľukovému hriadeľu nie je rovnaké. jeden valec je pripojený priamo hlavnou ojnicou, ktorá má závesné oko. Ostatné ojnice sú pričapované k závesnému oku hlavnej ojnice.

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.