Plochý motor je typ viacvalcového piestového spaľovacieho motora, ktorý má osi valcov umiestnené v jednej rovine a táto rovina je kolmá na os kľukového hriadeľa alebo kľukových hriadeľov pri viachriadeľových motoroch. [1]

Plochý dvojvalcový motor (vidlicový)
Plochý sedemvalcový motor (hviezdicový)

Ploché motory

upraviť

Z uvedenej definície medzi ploché motory patria:

Plochý motor vs. motor s protiľahlými valcami

upraviť

Označenie plochý motor je nesprávne ale často používané pre viacvalcový (viac ako 2 valce) motor s valcami umiestnenými vodorovne v dvoch radoch oproti sebe a kľukovým hriadeľom medzi nimi. Táto nepresnosť vyplýva z doslovného prekladu anglického výrazu flat engine používaného v anglickej terminológii pre tieto typy motorov. Podľa STN sa takýto motor správne nazýva motor s protiľahlými valcami [1].

Referencie

upraviť
  1. a b STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.