Ševingovanie alebo zaškrabávanie je obrábacia metóda na dokončovanie plôch zubov nekalených ozubených kolies. Zlepší sa ním akosť povrchu a presnosť profilu tak, že spĺňa aj prísne požiadavky. Zvýši sa odolnosť povrchovej vstvy voči opotrebeniu. Technologický prídavok býva menej ako 0,15 až 0,25 mm.

Ševingovanie sa vykonáva na špeciálnych obrábacích strojoch. Používaju sa nástroje:

  • ševingovacie (zaškrabávacie) koleso
  • ševingovací (zaškrabávací) hrebeň

Oba typy nástrojov majú na bokoch zubov ryhy.

Postup upraviť

Obrábané koleso sa nasadí voľne na tŕň a dá do záberu s nástrojom. Nástroj, alebo koleso sa otáčajú striedavo oboma smermi. Os kolesa je oproti nástroju vyosená o 10° - 15° Tým sa pri vzájomnom pohybe boky zubov po sebe kĺžu a dochádza k odoberaniu triesky. Nástroj alebo obrábané koleso sa posúva v smere osi, aby bola rovnomerne obrobená celá šírka bokov zuba.

Zdroje upraviť

  • Hluchý M., Hrobař V.: Mechanická technológia II. SVTL Bratislava, 1963.