Šišovský potok

Šišovský potok je potok v severnej časti Podunajskej nížiny, tečie v juhozápadnej časti okresu Bánovce nad Bebravou. Je to pravostranný prítok Liviny, meria 2,2 km a je tokom VI. rádu.

Šišovský potok
Potok
Zdrojnica Chválov, Nitrianska pahorkatina
Ústie Livina, Šišov
Dĺžka 2,2 km
Povodie Bebrava
Hydrologické poradie 4-21-11-177
Číslo recipienta 4-21-11-968
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

PrameňUpraviť

Pramení v Nitrianskej pahorkatine na severnom svahu Chválova (277,4 m n. m.), v lokalite Horný Chválov, v nadmorskej výške približne 225 m n. m.

Opis tokuUpraviť

Od prameňa tečie sprvu východným smerom lesnatým prostredím, potom sa stáča a pokračuje juhovýchodným smerom odlesnenou poľnohospodárskou krajinou. Napokon preteká okrajom intravilánu obce Šišov a severozápadne od centra obce ústi v nadmorskej výške cca 210 m n. m. do Liviny. Nepriberá žiadne prítoky.