Šišovský potok je potok v severnej časti Podunajskej nížiny, tečie v juhozápadnej časti okresu Bánovce nad Bebravou.[1] Je to pravostranný prítok Liviny, meria 2,2 km a je tokom VI. rádu.

Šišovský potok
potok
Zdrojnica Chválov, Nitrianska pahorkatina
Ústie Livina, Šišov
Dĺžka 2,2 km
Povodie Bebrava
Rád toku VI.
Hydrologické poradie 4-21-11-177
Číslo recipienta 4-21-11-968
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Nitrianskej pahorkatine[2] na severnom svahu Chválova (277,4 m n. m.), v lokalite Horný Chválov, v nadmorskej výške približne 225 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie sprvu východným smerom lesnatým prostredím, potom sa stáča a pokračuje juhovýchodným smerom odlesnenou poľnohospodárskou krajinou. Napokon preteká okrajom intravilánu obce Šišov a severozápadne od centra obce ústi v nadmorskej výške cca 210 m n. m. do Liviny. Nepriberá žiadne prítoky.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.