Šindeľná[1] je potok v dolnom Turci, vo východnej časti okresu Martin. Je to pravostranný prítok Belianskeho potoka, meria 5,9 km a je tokom V. rádu. Preteká územím Národného parku Veľká Fatra, na hornom a strednom toku tečie po hranici národnej prírodnej rezervácie Madačov na ľavom brehu. Nárečová podoba názvu potoka je Šindolná.

Šindeľná
potok
Zdrojnica Za Lyscom, Veľká Fatra
Ústie Beliansky potok, Belianska dolina
Dĺžka 5,9 km
Povodie Turiec
Rád toku V.
Hydrologické poradie 4-21-05-087
Číslo recipienta 4-21-05-7075
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Tečie vo Veľkej Fatre, kde pramení v podcelku Lysec[2], juhovýchodne od kóty 1 201,5 m v lokalite Za Lyscom, v nadmorskej výške približne 1 000 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa tečie sprvu na juhovýchod, zľava priberá krátky prítok zo západoseverozápadného svahu Malého Lysca (1 297,2 m n. m.) a tečie severojužným smerom dolinou Žitková. Ďalej priberá ľavostranný prítok zo severozápadného svahu Štefanovej (1 305,3 m n. m.), stáča sa najprv na západ, potom na západojuhozápad a preteká dolinou Šindeľná. Postupne priberá niekoľko pravostranných prítokov: prítok (709,4 m n. m.) prameniaci južne od kóty 1 201,5 m, prítok z juhojuhovýchodného úpätia Lysca (1 380,9 m n. m.) a napokon prítok z južného úpätia Lysca. Napokon sa v Belianskej doline vlieva v nadmorskej výške cca 625 m n. m. do Belianskeho potoka.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-12-13]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-13]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-12-13]. Dostupné online.