Široký potok (prítok Turca)

prítok Turca

Široký potok je potok v hornom Turci, v juhovýchodnej časti okresu Turčianske Teplice.[1] Je to ľavostranný prítok Turca, meria 1,4 km a je tokom IV. rádu. Neštandardizovaný názov vodného toku je Široký jarok.

Široký potok

(prítok Turca)

potok
Zdrojnica Vyhnatová, Kremnické vrchy
Ústie Turiec, Turček
Dĺžka 1,4 km
Povodie Turiec
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-21-05-020
Číslo recipienta 4-21-05-7796
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení v Kremnických vrchoch, v podcelku Flochovský chrbát[2], na severozápadnom svahu Vyhnatovej (1 282,6 m n. m.) v nadmorskej výške približne 1 115 m n. m.

Opis toku upraviť

Od prameňa k ústiu tečie výlučne severozápadným smerom a nepriberá žiadne prítoky. Do Turca ústi na jeho hornom toku v Mokrej doline, východoseverovýchodne od obce Turček v neobývanej husto zalesnenej oblasti, v nadmorskej výške cca 883 m n. m.[3]

Referencie upraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-10-24]. Dostupné online.