Ústavný zákon o česko-slovenskej federácii – Ostatné jazyky