Generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa – Ostatné jazyky